Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
92131
Τίτλος
Μελέτη και αξιολόγηση της χρήσης ανόργανων νανοσωματιδίων στερέωσης για τη διατήρηση αρχαιολογικών και διακοσμητικών μνημείων με εφαρμογή σε επιλεγμένα αντικείμενα
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΛΟΙΠΑ ΕΘΝΙΚΑ
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
13 - 3 - 2015
Ημερομηνία Λήξης
9 - 9 - 2015
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
5. Υλικά – Διαδικασίες
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες