Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
92257
Τίτλος
Έλεγχος ποιότητας και τυποποίηση (standardization) ελαιώδους εκχυλίσματος ριζών Boraginaceae.
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
21 - 4 - 2015
Ημερομηνία Λήξης
20 - 4 - 2016
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΑΣΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΝΑ ΝΙΚ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩ., ΚΩΛΕΤΤΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ-ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΕΛΕ., ΝΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ- ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟ.