Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
99011
Τίτλος
Ab initio υπολογιστική διερεύνηση και πειραματική ανάπτυξη και χαρακτηρισμός προηγμένων υλικών μόνιμων μαγνητών
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΕΣΠΑ 2014-2020, ΕΠ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
5 - 12 - 2019
Ημερομηνία Λήξης
4 - 10 - 2021
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΦΥΣΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
5. Υλικά – Διαδικασίες
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ ΙΩΣΗΦ ΠΑΥ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΩΝ., ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΑΒ., ΣΕΜΠΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑ.