ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ / ORGANISATION THEORY AND ORGANISATIONAL BEHAVIOUR
Κωδικός12ΥΕ07
ΣχολήΚοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών
ΤμήμαΟικονομικών Επιστημών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΠαναγιώτης Γκορέζης
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID100001488

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (2013-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 417
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣΕπιλογή της Άλλης Κατεύθυνσης536
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΥποχρεωτικό Κατεύθυνσης536

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2016 – 2017
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία4
Class ID
600035325

Πρόγραμμα Τάξης

ΚτίριοΑμφιθέατρο ΝΟΕ
ΌροφοςΙσόγειο
ΑίθουσαΜΙΚΡΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Β (154)
ΗμερολόγιοMonday 10:00 to 12:00
ΚτίριοΑμφιθέατρο ΝΟΕ
ΌροφοςΌροφος 1
ΑίθουσαΑΙΘΟΥΣΑ 4 (162)
ΗμερολόγιοThursdsay 10:00 to 14:00
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Στόχος του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές/τριες στις έννοιες, τη συνεισφορά και τους περιορισμούς των βασικών θεωριών οργάνωσης και ογανωσιακής συμπεριφοράς, ώστε να δύνανται να κατανοούν τις δομές και τις σχέσεις εξουσίας που αναπτύσσονται στο εργασιακό τους περιβάλλον , όπως επίσης και να αναγνωρίζουν και να διαχειρίζονται τις τυπικές και άτυπες σχέσεις που αναπτύσσονται εκεί. Τα μαθησιακά αποτελέσματα που αναμένεται να εξελιχθούν και να εμπλουτίσουν τις δεξιότητες των μελλοντικών στελεχών διοίκησης , αναφέρονται στα θέματα της σχεδίασης οργανωτικής δομής οργανισμών, στη δυναμική των ομάδων, στην επικοινωνία, στην υποκίνηση, και στην ηγεσία. Πιο συγκεκριμένα, το μάθημα θα επιτρέψει στους φοιτητές να αποκτήσουν το γνωστικό υπόβαθρο ώστε : • Να είναι σε θέση να σχεδιάζουν/επανασχεδιάζουν αποτελεσματικά τη δομή, τις θέσεις εργασίας και τις διαδικασίες ενός οργανισμού. • Nα αντιλαμβάνονται καλύτερα τη συμπεριφορά των ανθρώπων στο χώρο των οργανώσεων • Να διαμορφώνουν συνθήκες και να παρέχουν κίνητρα/συστήματα κινήτρων που να υποκινούν/ενδυναμώνουν τους εργαζόμενους ώστε να εκτελούν αποτελεσματικά το έργο τους • Να κατανοήσουν τους ηγετικούς ρόλους και τις ηγετικές συμπεριφορές των στελεχών, καθώς και τη σημασία τους για την ανταγωνιστικότητα και την επιτυχία των επιχειρήσεων και της δικής τους καριέρας. • Να αναπτύξουν σύγχρονες ηγετικές ικανότητες όπως: επικοινωνίας, ομαδικής συνεργασίας, διοίκησης αλλαγών, διοίκησης εταιρικής κουλτούρας.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Ομαδική εργασία
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Στα μαθήματα της Οργανωτικής θεωρίας και Οργανωσιακής Συμπεριφοράς θα μελετηθούν οι δύο βασικές λειτουργίες του Management: α) Η Οργάνωση και β) Η Διεύθυνση με έμφαση στην ηγεσία, στην υποκίνηση, στις εργασιακές στάσεις και τη δυναμική των ομάδων. Στη λειτουργία της Οργάνωσης προβλέπεται να αναπτυχθούν: οι βασικές αρχές της οργανωτικής θεωρίας και του οργανωτικού (επανα)σχεδιασμού, υποδείγματα οργανωτικών δομών, οι έννοιες τυπική, άτυπη, δυναμική οργάνωση, οργανισμοί μάθησης, διοίκηση αλλαγών. Στη λειτουργία της Διεύθυνσης προβλέπεται να αναπτυχθούν τα προσδιοριστικά στοιχεία της συμπεριφοράς, οι βασικές θεωρίες και υποδείγματα οργανωσιακής συμπεριφοράς σχετικά με την υποκίνηση και την ηγεσία, καθώς και οι έννοιες οργανωσιακή κουλτούρα, εργασιακές στάσεις, εργασιακή ευημερία, στρες και δυναμική των ομάδων.
Λέξεις Κλειδιά
Οργανωτικός (επαν)σχεδιασμός, Ηγεσία, Υποκίνηση, Εργασιακές Στάσεις, Οργανωσιακή Συμπεριφορά
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Χρήση e-mail, MOODLE, power point, heallink-βάσεις δεδομένων
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις1023,6
Σεμινάρια30,1
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων100,4
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων30,1
Συγγραφή εργασίας / εργασιών602,1
Εξετάσεις20,1
Σύνολο1806,4
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Τριπλός άξονας αξιολόγησης των φοιτητών, τριών: - Ενεργή συμμετοχή στην ανάλυση μελέτης περιπτώσεων, στη συζήτηση που διεξάγεται στο πλαίσιο του μαθήματος και στις εκδηλώσεις του μαθήματος, - Πραγματοποίηση ομαδικών εργασιών (συγγραφή και παρουσίαση), - Συμμετοχή στις τελικές γραπτές εξετάσεις.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1. Mullins L. (2014). Μάνατζμεντ και Οργανωσιακή Συμπεριφορά, UTOPIA (Κωδικός βιβλίου στον Εύδοξο: 41955712) 2. Χυτήρης, Λ. (2013). Οργανωσιακή Συμπεριφορά. Η Ανθρώπινη Συμπεριφορά σε Οργανισμούς και Επιχειρήσεις, εκδ. Ε. Αντωνακοπούλου, Αθήνα (Κωδικός βιβλίου στον Εύδοξο: 32998934) 3. Μπουραντάς, Δ. (2015). Μάνατζμεντ, Γ.Σ. Μπένου, Εκδ. Α, ISBN 960-8249-23-6 (Κωδικός βιβλίου στον Εύδοξο: 50659975)
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1. Robbins S. P. and Judge T. A. (2012). Organizational Behaviour. Pearson, 15th ed. 2. French, R. (2011). Organizational Behaviour, Wiley, 2nd ed. 3. Buchanan, D. and Huczynski, A. (2013), Organizational Behaviour, Pearson, 8th ed. 4. Mullins, L. (2011). Essentials of Organizational Behaviour, Pearson, 3rd ed. 5. Mullins, L. (2007). Management and Organisational Behaviour, Prentice Hall, 8th ed. 6. Πετρίδου Ευγενία (2011). "Διοίκηση-Μανατζμεντ: Μία εισαγωγική προσέγγιση", 3η έκδοση, Εκδόσεις Σοφία, Θεσσαλονίκη 7. Robbins, S. (2008). Organisational Behaviour, Pearson, 5th ed.
Τελευταία Επικαιροποίηση
12-10-2016