ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ / Didactics of Physics Laboratory
ΚωδικόςΔΨΕ501
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΦυσικής
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΑναστάσιος Μολοχίδης
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID40003033

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2022

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογής745

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2017 – 2018
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600100116
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Δεν απαιτούνται προαπαιτούμενα μαθήματα.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα μπορούν: να σχεδιάζουν τη διδασκαλία εννοιών και φαινομένων της Φυσικής, να εφαρμόζουν στην πράξη τη σχεδιασθείσα διδασκαλία, να οριοθετούν τους στόχους της διδασκαλίας, να αναζητούν και να επιλέγουν το καταλληλότερο μέσο για την υποστήριξη κάθε δραστηριότητας της διδασκαλίας τους, να είναι ενήμεροι του ρόλου των εναλλακτικών αντιλήψεων των μαθητών, στους οποίους απευθύνεται η διδασκαλία, να εφαρμόζουν πειραματικό σχεδιασμό στη διδασκαλία τους, να επιλέγουν κατάλληλα ψηφιακά μέσα για τη διδασκαλία τους, να ασκούν εποικοδομητική κριτική στην υλοποίηση διδασκαλιών των συμφοιτητών τους και να ασκούν αυτοκριτική στη διδασκαλία που υλοποίησαν.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
• Εποπτεία εννοιών - Εποπτική αντίληψη – Προσλαμβάνουσες παραστάσεις • Σκοποί και στόχοι της διδασκαλίας • Σχεδίαση Πλάνου Μαθήματος • Αξιολόγηση διδασκαλιών (παρουσιάσεων) Οι φοιτητές επιλέγουν ένα θέμα Φυσικής, το οποίο αναλύουν και παρουσιάζουν στους συμφοιτητές τους και ακολουθεί συζήτηση στην επιλογή εποπτικών μέσων και μεθόδων για την υποστήριξη της διδασκαλίας, σε θέματα σχεδιασμού και παρουσίασης εποπτικού υλικού και πειραμάτων, στη σχεδίαση και υλοποίηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στη σχεδίαση και υλοποίηση σχεδίου μαθήματος και στην ανάπτυξη Φύλλου εργασίας, στον αναστοχασμό, αυτό- και έτερο-αξιολόγηση. Το μάθημα περιλαμβάνει: α) 1-ωρο θεωρίας, με αντικείμενα: προσλαμβάνουσες παραστάσεις εννοιών και φαινομένων Φυσικής, εποπτική αντίληψη και αισθήσεις, χαρακτηριστικά και ιδιότητες των Εποπτικών Μέσων Διδασκαλίας και ο συσχετισμός τους με τις Διδακτικές Μεθόδους, την φύση της Φυσικής και τις διδακτικές στοχοθετήσεις. β) 3-ωρο εργαστήριο όπου κάθε φοιτητής, υπό την καθοδήγηση από τους διδάσκοντες του μαθήματος, επιλέγει και παρουσιάζει στους συμφοιτητές του ένα θέμα Φυσικής, αξιοποιώντας πρόσφορα εποπτικά μέσα και κατάλληλες διδακτικές μεθόδους. Ακολουθεί κριτική αξιολόγηση της ανάπτυξης από το ακροατήριο βάσει γραπτού ερωτηματολογίου και συζήτηση επί των απόψεων και προτάσεων των φοιτητών, με σκοπό την σταδιακή εποικοδόμηση της ύλης της θεωρίας σε περιβάλλον καθοδηγούμενης εργαστηριακής ανακάλυψης. Οι διδασκαλίες μαγνητοσκοπούνται και αξιοποιούνται ως αρχειακό υλικό υποστήριξης και ανάδρασης.
Λέξεις Κλειδιά
Διδακτική της Φυσικής, Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός, Διδασκαλία μεταξύ ομοτίμων, Μικροδιδασκαλία
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Χρήση παρουσιάσεων (powerpoint) στις διδασκαλίες τόσο των διδασκόντων όσο και των φοιτητών, Χρήση ψηφιακού υλικού (πολυμεσικό υλικό, προσομοιώσεις, εικονικά εργαστήρια) Χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην προετοιμασία των φοιτητών στη διδασκαλία τους.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις120,4
Εργαστηριακή Άσκηση361,2
Εξετάσεις40,1
Διδασκαλία με ομοτίμους682,3
Σύνολο1204
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Κατά τη διάρκεια του μαθήματος (διαμορφωτικά και συμπερασματικά έως 80%): Γνώση, κατανόηση και εφαρμογή αρχών εκπαιδευτικού σχεδιασμού στη διδασκαλία τους, Χειρισμό, ακρίβεια και επιδεξιότητα στην εφαρμογή και εκτέλεση των πειραματικών δραστηριοτήτων, Ικανότητα αυτο-αξιολόγησης της διδασκαλίας που υλοποίησαν, Ικανότητα αξιολόγησης των διδασκαλιών των συμφοιτητών τους, Ικανότητα υπεράσπισης των επιχειρημάτων τους. Μετά το πέρας των μαθημάτων (συμπερασματικά έως 20%): Γραπτή εξέταση με επίλυση προβλημάτων και Σχεδιασμός διδασκαλίας εννοιών της Φυσικής.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Άλλη / Άλλες (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Πέντε εύκολα μαθήματα, του Knight Randall, εκδ. Δίαυλος Η οικοδόμηση των εννοιών στη Φυσική, των Lemeignan Gerard & Weil-Barais Annick, εκδ. Τυπωθήτω
Τελευταία Επικαιροποίηση
29-06-2016