ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ:ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ:ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ / MODERN APPROACHES AND METHODS FOR FOREIGN LANGUAGE TEACHING AND LEARNING: THEORY AND PRACTICAL APPLICATIONS FOR GERMAN AS A FOREIGN LANGUAGE
Τίτλος στα ΓερμανικάModerne Fremdsprachenlehr- und -lernmethoden: Theorie und praktische Anwendungen in der Didaktik des Deutschen als Fremdsprache
ΚωδικόςΓΔ_008
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΓερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό, 2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600014180

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ Γλώσσα και Πολιτισμός στο Γερμανόφωνο Χώρο (2012-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 8
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Γλωσσολογία-ΔιδακτικήΥποχρεωτικό Κατ' ΕπιλογήνΧειμερινό/Εαρινό-9

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ:ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2017 – 2018
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600100461
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Γερμανικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι συμμετέχοντες θα μπορούν να: διερευνούν σχετική επιστημονική βιβλιογραφία, σχεδιάζουν και αναλύουν σχετικά με το μάθημα της ξένης γλώσσας, συγγράφουν επιστημονικές εργασίες.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Στόχος του συγκεκριμένου μαθήματος είναι η εμβάθυνση στις σύγχρονες προσεγγίσεις για τη διδασκαλία και την εκμάθηση των ξένων γλωσσών και ειδικότερα της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας. Προϋπόθεση για την εμβάθυνση αυτή είναι η ανάλυση της έννοιας της «μεθόδου» και άλλων σχετικών όρων, όπως της «προσέγγισης» και της «τεχνικής» και η εξοικείωση των φοιτητών/τριών με τις διάφορες μεθόδους διδασκαλίας και εκμάθησης των ξένων γλωσσών που έχουν εφαρμοστεί στην ιστορία της Διδακτικής των Γλωσσών. Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων εξετάζονται οι κύριες μέθοδοι της Γλωσσοδιδακτικής, σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες θεωρίες μάθησης στις οποίες βασίζονται και με την εκάστοτε κυρίαρχη αντίληψη για τη γλώσσα: η μέθοδος της γραμματικής-μετάφρασης, η άμεση μέθοδος, η ακουστικο-προφορική/γλωσσική και οπτικο-ακουστική μέθοδος, η μεσολαβητική μέθοδος, η δομιστική προσέγγιση, η επικοινωνιακή προσέγγιση και η διαπολιτισμική προσέγγιση. Οι φοιτητές/τριες καλούνται στη συνέχεια να εμπλακούν ενεργά στην πραγμάτευση του αντικειμένου μέσω ποικίλων εφαρμογών και ασκήσεων (ενδεικτικά: ανίχνευση της διδακτικής-μεθοδολογικής θεωρητικής σύλληψης διδακτικών βιβλίων της Γερμανικής ως ξένης Γλώσσας και των ασκήσεων που περιλαμβάνουν, παραγωγή σχεδίων μαθημάτων ή/και δραστηριοτήτων διαμορφωτικής και εναλλακτικής αξιολόγησης κ.ά.). Επίσης, στο πλαίσιο του μαθήματος συζητούνται θέματα που αφορούν τη Διδακτική των Γλωσσών, όπως τα ζητήματα της αξιολόγησης και της πιστοποίησης, τα γλωσσικά προγράμματα σπουδών, το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας, το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες και η κατηγοριοποίηση των ικανοτήτων που γίνεται στο πλαίσιο αυτού. Έχοντας ολοκληρώσει την παρακολούθηση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα έχουν αποκτήσει εξειδικευμένες γνώσεις όσον αφορά τις γλωσσοδιδακτικές μεθόδους, με ιδιαίτερη έμφαση στις σύγχρονες προσεγγίσεις, ώστε να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν αλλά και να παράγουν διάφορα είδη μαθησιακών δραστηριοτήτων και υλικών.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Σεμινάρια783,1
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων572,3
Εκπόνηση μελέτης (project)200,8
Συγγραφή εργασίας / εργασιών702,8
Σύνολο2259
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Ενδιάμεσες παρουσιάσεις και τελική γραπτή εργασία
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Bimmel, Peter/Kast, Bernd/Neuner, Gerd (2011). Deutschunterricht planen. Neu. Berlin [u.a.]: Langenscheidt. Dahlhaus, Barbara (1994). Fertigkeit Hören. Berlin [u.a.]: Langenscheidt. Ende, Karin/Grotjahn, Rüdiger/Kleppin, Karin/Mohr, Imke (2013). Curriculare Vorgaben und Unterrichtsplanung. München: Klett-Langenscheidt. Funk, Hermann/Koenig, Michael (1991). Grammatik lehren und lernen. Berlin [u.a.]: Langenscheidt. Funk, Hermann/Kuhn, Christina/Skiba, Dirk/Spaniel-Weise, Dorothea/Wicke, Rainer E. (2014). Aufgaben, Übungen, Interaktion. München: Klett-Langenscheidt. Gudjons, Herbert (2007). Frontalunterricht – neu entdeckt. Integration in offene Unterrichtsformen. Bad Heilbrunn: Klinkhardt. Henrici, Gert/Riemer, Claudia (Hrsg.) (2001). Einführung in die Didaktik des Unterrichts Deutsch als Fremdsprache mit Videobeispielen. Baltmannsweiler: Schneider-Verl. Hohengehren. Karagiannidou, Evangelia (2007). In der Gruppe geht’s besser! Ein Plädoyer für mehr Gruppenarbeit im Fremdsprachenunterricht. Zielsprache Deutsch, 33(1), 71-93. Meyer, Hilbert (2008). Was ist guter Unterricht. Berlin: Cornelsen Scriptor. Papadopoulou, Charis-Olga (2015). The Use of the Learning Portfolio in Foreign Language Teacher Education. The Promotion of Learner Autonomy. Hamburg: Dr. Kovač. Petersen, Jörg/Sommer, Hartmut (1999). Die Lehrerfrage im Unterricht. Donauwörth: Auer. Rösler, Dietmar/Würffel, Nicola (2014). Lernmaterialien und Medien. München: Klett-Langenscheidt. Schart, Michael/Legutke, Michael (2012). Lehrkompetenz und Unterrichtsgestaltung. München: Klett-Langenscheidt. Storch, Günther (1999). Deutsch als Fremdsprache – Eine Didaktik. München: W. Fink. Καραγιαννίδου, Ευαγγελία (2006). Διδασκαλία και εκμάθηση της Γερμανικής ως δεύτερης ξένης γλώσσας στο Δημοτικό με βάση τη Διδακτική της Πολυγλωσσίας. Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 42, 23-41. Παπαδοπούλου, Χάρις-Όλγα (2007). Η Γερμανική ως ξένη γλώσσα στο ελληνικό δημόσιο σχολείο: Η εξασφάλιση της συνέχειας. Θεσσαλονίκη: Σταμούλης. Χατζηδήμου, Δημήτρης/Χατζηδήμου, Κωνσταντίνος (2014). Προγραμματισμός διδασκαλίας στη θεωρία και στην πράξη. Εκπαιδευτικές-διδακτικές τεχνικές, σχέδια μαθήματος και διδακτικά σενάρια για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο. Αθήνα: Διάδραση. Χατζηδήμου, Κωνσταντίνος/Σταμοβλάσης, Δημήτριος (2014). Εκπαιδευτική έρευνα και διδακτική της γλώσσας. Εφαρμογή των αρχών της ποσοτικής και ποιοτικής μεθοδολογίας στο ερευνητικό πεδίο της διδακτικής της γλώσσας. Αθήνα: Διάδραση.
Τελευταία Επικαιροποίηση
07-07-2017