ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Ι

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Ι / EARLY CHILDHOOD PEDAGOGY AND PRACTICE I
ΚωδικόςΠΡ.3.061
ΣχολήΠαιδαγωγική
ΤμήμαΕπιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΕυαγγελία Παπαδοπούλου
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID80003420

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (2012-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 278
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚορμόςΕφαρμοσμ. Προσχολ. Παιδαγωγική6324

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Ι
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Class ID
600159825
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Το μάθημα χωρίζεται σε 3 φάσεις. Κάθε φάση έχει διακριτούς μαθησιακούς στόχους και αποτελέσματα. Με την επιτυχή ολοκλήρωση της Α ́ Φάσης οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση: Να κατανοήσουν την τάξη ως μαθησιακό περιβάλλον Να γνωρίσουν το παιδί της προσχολικής ηλικίας ως μαθητή Να διακρίνουν/εντοπίσουν παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα του μαθησιακού περιβάλλοντος Να εξοικειωθούν με εργαλεία γνωριμίας και παρατήρησης των παιδιών Να τα χρησιμοποιούν για να συλλέγουν δεδομένα για τα παιδιά της τάξης Να ερμηνεύουν τα δεδομένα σύμφωνα με τη θεωρία Να προσεγγίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία ως διερευνητική διαδικασία Να αναστοχάζονται κριτικά για τη διδασκαλία και τη μάθηση Στόχοι Επαγγελματικής Ανάπτυξης Να συνεργάζονται με την εκπαιδευτικό της τάξης και τους υπεύθυνους καθηγητές Να παρακολουθούν και να συμβουλεύονται την σχετική βιβλιογραφία Να ακολουθούν τους κανόνες της εκπαιδευτικής μονάδας και να σέβονται την κουλτούρα της Να κρατούν αρχείο & ημερολόγιο. Με την επιτυχή ολοκλήρωση της Β ́ Φάσης οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση: Να επικοινωνούν αποτελεσματικά με τα παιδιά Να δημιουργούν θετικό μαθησιακό περιβάλλον Να επιλέγουν ή και να σχεδιάζουν κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό σύμφωνα με τις ανάγκες των παιδιών Να σχεδιάζουν μαθησιακές εμπειρίες λαμβάνοντας υπόψη: τις διαφορετικές ανάγκες των παιδιών, τις συνθήκες της τάξης, βασικές παιδαγωγικές αρχές & προσεγγίσεις και το ΠΣ του νηπιαγωγείου, Να υλοποιούν μαθησιακές εμπειρίες και να μπορούν να τις αναπροσαρμόζουν ανάλογα με τις ανάγκες της τάξης Να ερμηνεύουν και να αξιολογούν την εκπαιδευτική διαδικασία Να αναστοχάζονται κριτικά για τη διδασκαλία και τη μάθηση Στόχοι Επαγγελματικής Ανάπτυξης Να συνεργάζονται με την εκπαιδευτικό της τάξης και τους υπεύθυνους καθηγητές Να παρακολουθούν και να συμβουλεύονται την σχετική βιβλιογραφία Να ακολουθούν τους κανόνες της εκπαιδευτικής μονάδας και να σέβονται την κουλτούρα της Να είναι τυπικοί στα καθήκοντά τους ως νηπιαγωγοί Να κρατούν αρχείο & ημερολόγιο Με την επιτυχή ολοκλήρωση της Γ ́ Φάσης οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση: Να αναστοχάζονται κριτικά για τη διδασκαλία και τη μάθηση αξιοποιώντας τη θεωρία Να αυτό-αξιολογούνται και να περιγράφουν τα δυνατά σημεία τους και τα σημεία προς βελτίωση Να συζητήσουν με τους/τις διδάσκοντες/ουσες και να ανατροφοδοτηθούν Να ολοκληρώσουν τη συγγραφή των παραδοτέων Στόχοι επαγγελματικής ανάπτυξης Να συνεργάζονται με τους υπεύθυνους καθηγητές Να παρακολουθούν και να συμβουλεύονται την σχετική βιβλιογραφία Να ολοκληρώσουν το e-portfolio από τη συμμετοχή τους στην Πρακτική Άσκηση Να συνειδητοποιήσουν τη σημασία της δια βίου μάθησης
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Α' Φάση Οι φοιτητές /τριες εξοικειώνονται με τη ρουτίνα και το πρόγραμμα της τάξης που φιλοξενούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του εξαμήνου. Ενημερώνονται για τις πρακτικέςτης σχολικής μονάδας σε διάφορα θέματα (π.χ. προσέλευση-αναχώρηση παιδιών, επείγοντα περιστατικά κ.λπ.) και συλλέγουν πληροφορίες για το κοινωνικό-πολιτισμικό πλαίσιο του νηπιαγωγείου. Διερευνούν το μαθησιακό περιβάλλον υλοποιώντας στοχευμένες παρατηρήσεις και απομονώνουν «κρίσιμα περιστατικά» που σχετίζονται με το στόχο της κάθε παρατήρησης. Καθημερινά οι φοιτητές/τριες διεξάγουν τουλάχιστον μια παρατήρηση και καταγράφουν] αναλυτικά τα δεδομένα τους σε ειδικές φόρμες καταγραφής, ενώ στη συνέχεια αναλύουν/ερμηνεύουν τα δεδομένα τους με βάση τη θεωρία. Οι άξονες παρατήρησης αφορούν διάφορες διαστάσεις της εκπαιδευτικής διαδικασίας, π.χ. διαχείριση τάξης, μεταβάσεις, ρουτίνες, παιδιά σε παιχνίδι κ.ά. Οι φοιτητές/τριες αναπτύσσουν σχέσεις εμπιστοσύνης με τα παιδιά, προσπαθούν να τα γνωρίσουν καλύτερα διερευνώντας με διάφορες τεχνικές τα ενδιαφέροντά, τις εμπειρίες και τις ικανότητές τους. Επιπλέον, επικοινωνούν μαζί τους αξιοποιώντας διάφορους τρόπους επικοινωνίας. Ταυτόχρονα αρχίζουν να συμμετέχουν ως βοηθοί σε όλες τις δραστηριότητες της τάξης υπό την καθοδήγηση του συνεργαζόμενου εκπαιδευτικού. Σταδιακά αρχίζουν να κάνουν εξατομικευμένες παρεμβάσεις (π.χ συζητήσεις, συνεντεύξεις, σχέδιο με ένα παιδί) και να υποστηρίζουν μικρές ομάδες παιδιών στις ρουτίνες και στο ελεύθερο παιχνίδι. Έτσι μπορούν να αρχίσουν να διαχειρίζονται μικρά «μαθησιακά επεισόδια», να «ακούν» τα παιδιά και να τα ενθαρρύνουν να τα διευκολύνουν να εξελίξουν τη σκέψη τους. Β' Φάση Οι φοιτητές/τριες σε αυτή τη φάση αφενός συνεχίζουν να διερευνούν το μαθησιακό περιβάλλον με στοχευμένες παρατηρήσεις κι αφετέρου αρχίζουν να συμμετέχουν πιο ενεργά στην εκπαιδευτική διαδικασία σχεδιάζοντας, εφαρμόζοντας και αξιολογώντας μαθησιακές δράσεις. Έχουν την ευκαιρία να αναλάβουν αρχικά μικρές ομάδες και αργότερα καθώς αποκτούν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στον εαυτό τους και σιγουριά ολόκληρη την τάξη, χωρίς να έχουν ακόμα την πλήρη ευθύνη του ημερήσιου προγράμματος. Έχουν την ευκαιρία να αξιοποιήσουν το υλικό των καταγραφών τους για το σχεδιασμό μαθησιακών δράσεων λαμβάνοντας υπόψη τη διαφορετικότητα των παιδιών. Έτσι εξασκούνται στη διατύπωση ρεαλιστικών μαθησιακών στόχων & στην επιλογή των κατάλληλων στρατηγικών και υλικών για να τους ικανοποιήσουν. Εξοικειώνονται με τα βασικά πλαίσια μάθησης του Νηπιαγωγείου, αλλά και με διαδικασίες αξιολόγησης καθώς σχεδιάζουν, εφαρμόζουνκαι αξιολογούν μαθησιακές δράσεις για μικρές και μεγάλες ομάδες. Επιπλέον σταδιακά υιοθετούν επαγγελματικές πρακτικές όπως χρήση κατάλληλων εργαλείων για τον σχεδιασμό και την αξιολόγηση, τήρηση ημερολογίου δραστηριοτήτων & αναστοχασμού, χρήση επιστημονικών συγγραμμάτων, αναζήτηση πληροφοριών, συνεργασία με εκπαιδευτικό της τάξης & γονείς. Γ ́ Φάση: «Ανατροφοδότηση - Αναστοχασμός-Συμπλήρωση Παραδοτέων» Στην Γ’ φάση της ΠΑ του ΣΤ΄ εξαμήνου οι φοιτητές/τριες αναστοχάζονται την προσωπική τους θεωρία για την μάθηση και τη διδασκαλία στο νηπιαγωγείο και το μικρό παιδί, διερευνώντας τις αλλαγές που έγιναν από την αρχή έως τη λήξη της ΠΑ. Επεξεργάζονται και εφαρμόζουν διαδικασίες αναστοχασμού, αυτό-αξιολόγησης & αλληλο-αξιολόγησης σε συνεργασία με την «ομάδα υποστήριξης» &τον υπεύθυνο καθηγητή. Ολοκληρώνουν το e-portfolio και μαθαίνουν τρόπους αξιοποίησης τόσο για το επόμενο στάδιο της ΠΑ όσο και επαγγελματικά στο μέλλον. Τέλος επεξεργάζονται όλο το υλικό από την ΠΑ στα νηπιαγωγεία, «φύλλα παρατήρησης» «οδηγό σχεδιασμού δραστηριοτήτων, ημερολόγιο δραστηριοτήτων, ημερολόγιο αναστοχασμού, μελέτη περίπτωσης κλπ & αξιοποιώντας τη θεωρία συνθέτουν τα τελικά παραδοτέα
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
• Tο μάθημα «Εφαρμοσμένη Προσχολική Παιδαγωγική Ι» θα υποστηρίζεται εξ' ολοκλήρου ηλεκτρονικά μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας e- learning • Στον ψηφιακό χώρο του μαθήματος θα περιλαμβάνεται πλήρης ενημέρωση των φοιτητών για το πρόγραμμα, το περιεχόμενο και τους στόχους του μαθήματος. • Η ενημέρωση των φοιτητών για ημερομηνίες συναντήσεων, διαλέξεων και παράδοση εργασιών κλπ, αλλά και ανακοινώσεις για τυχόν αλλαγές κατά τη διάρκεια του εξαμήνου θα πραγματοποιούνται μέσω του e- learning, το οποίο προσφέρει τη δυνατότητα ανάρτησης ανακοινώσεων και ατομικής ενημέρωσης του κάθε φοιτητή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. • Η παράδοση των εργασιών θα πραγματοποιείται μέσω του σχετικού πεδίου στο e- learning με προκαθορισμένες ημερομηνίες και ώρες παράδοσης. • Όλο το εκπαιδευτικό και υποστηρικτικό υλικό του μαθήματος θα βρίσκεται αναρτημένο στον ψηφιακό χώρο του μαθήματος στο e- learning και θα είναι στη διάθεση των φοιτητών για όλο το εξάμηνο. • Η επικοινωνία με τους φοιτητές εκτός από τις ανακοινώσεις και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο θα πραγματοποιείται και από το χώρο συζητήσεων που είναι διαθέσιμος στο e- learning Κατά τη διδασκαλία και την εργαστηριακή εκπαίδευση των φοιτητών θα αξιοποιηθούν συστηματικά οι Τ.Π.Ε . Συγκεκριμένα: • Τα σεμινάρια και οι διαλέξεις πραγματοποιούνται με τη χρήση βιντεοπροβολέων και την παρουσίαση εποπτικού υλικού/παρουσιάσεων (powerpoint • Σε αρκετές περιπτώσεις τα σεμινάρια και οι διαλέξεις υποστηρίζονται με την παρουσίαση και ανάλυση αποσπασμάτων βίντεο από τάξεις νηπιαγωγείων και από εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος προβολές. • Οι αίθουσες στις οποίες πραγματοποιούνται τα σεμινάρια και οι διαλέξεις διαθέτουν σύνδεση ίντερνετ, η οποία θα αξιοποιηθεί σε αρκετές περιπτώσεις από τους διδάσκοντες για την παρουσίαση πηγών και πληροφοριών από το διαδίκτυο. • Σε αρκετές περιπτώσεις ο ψηφιακός χώρος του μαθήματος θα χρησιμοποιηθεί για τη συμπλήρωση από την πλευρά των φοιτητών ερωτηματολογίων και ερωτήσεων ανατροφοδότησης
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις241,0
Σεμινάρια391,6
Εργαστηριακή Άσκηση170,7
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων2008
Φροντιστήριο200,8
Πρακτική (Τοποθέτηση)2409,6
τελική εργασία και παραδοτέα602,4
Σύνολο60024
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η αξιολόγηση πραγματοποιείται συνυπολογίζοντας μία σειρά παραμέτρων όπως είναι για παράδειγμα η συνέπεια στην παρακολούθηση και στην τήρηση των υποχρεώσεων, η συνεργασία με τους διδάσκοντες και τις νηπιαγωγούς και η ποιότητα των παραδοτέων. Η βαρύτητα των κριτηρίων και η συνεισφορά τους στον τελικό βαθμό θα ανακοινώνεται στους φοιτητές μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας e-learning. Η παρουσία των φοιτητών/τριων είναι υποχρεωτική σε όλες τις δραστηριότητες του μαθήματος (και στη σχολή και στα νηπιαγωγεία). Η αξιολόγηση του φοιτητή/τριας (διαμορφωτική και συμπερασματική) περιλαμβάνει ατομικές και ομαδικές εργασίες. Συγκεκριμένα, ο βαθμός του φοιτητή/τριας θα συνυπολογίζεται από την αξιολόγηση μιας πληθώρας εργασιών και παραδοτέων (π.χ. ημερολόγιο καταγραφής δραστηριοτήτων, φύλλα παρατήρησης, φύλλα αυτοαξιολογησης, φύλλα σχεδιασμού δράσεων κλπ.).
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Άλλη / Άλλες (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1. Συλλογικό έργο 2016. Οι Υποψήφιοι Εκπαιδευτικοί Παρατηρούν, Παρεμβαίνουν Και Αναστοχάζονται: Προτάσεις Υποστήριξης της Πρακτικής τους Άσκησης. Αθήνα: Gutenberg. 2. Αυγητίδου, Σ. 2014. Οι εκπαιδευτικοί ως ερευνητές και ως στοχαζόμενοι επαγγελματίε:Υποστηρίζοντας την επαγγελματική μάθηση για μια συμμετοχική και συνεργατική εκπαίδευση. Αθήνα: Gutenberg.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Το υλικό αναρτάται στο e-learning
Τελευταία Επικαιροποίηση
28-11-2020