Χημεία Τροφίμων & Διατροφή

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΧημεία Τροφίμων & Διατροφή / Food Chemistry and Nutrition
ΚωδικόςΕΤΔ102
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΓεωπονίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό, 3ος / Διδακτορικό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΙωάννης Μουρτζίνος
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600017069

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 11
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό1110

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΧημεία Τροφίμων & Διατροφή
Ακαδημαϊκό Έτος2022 – 2023
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία4
Class ID
600218552
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Στο τέλος αυτού του μαθήματος, ο φοιτητής θα είναι σε θέση: i. Αναγνωρίζουν τα σπουδαιότερα συστατικά των τροφίμων και τη σημασία τους (διατροφική, λειτουργική) μέσα σε ένα σύστημα τροφίμου. ii. Γνωρίζουν τις κυριότερες χημικές αντιδράσεις και φυσικές ιδιότητες των βασικών συστατικών των τροφίμων. iii. Αναγνωρίζουν τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των συστατικών και τη σημασία τους στα ποιοτικά χαρακτηριστικά και τη σταθερότητα των τροφίμων. iv. Αντιλαμβάνονται τη δυναμική των συστημάτων τροφίμων, τις μεταβολές που γίνονται μέσα σε αυτά, ιδιαίτερα κατά την επεξεργασία και τη συντήρηση των τροφίμων. v. Αντιλαμβάνονται τη σημασία των θρεπτικών συστατικών στη διατροφή
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Structure, isolation, fractionation and analysis of carbohydrates. Carbohydrates in a solvent environment and as functional ingredients in food systems. Chemical, physical and enzymic modification of carbohydrates. Classes of food carbohydrates: starch and its derivatives, pectins, plant exudates and seed polysaccharides, seaweed extracts, polysaccharides of microbial origin. Carbohydrates in human nutrition. Structure, isolation, purification, analysis and physicochemical properties of proteins (reactivity of characteristic groups, hydrophobicity, solubility, denaturation). Chemical and enzymic modification. Functional properties and structure–function relationships of proteins. Biological function and role of proteins in human nutrition. Lipolysis, oxidation of lipids, synthesis and structure modification of fats by chemical and enzymic means. Emulsifiers. Composition and quality of olive oil. Processing effects on lipids. Fat substitutes. Fats in human nutrition.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις39
Εκπόνηση μελέτης (project)100
Συγγραφή εργασίας / εργασιών138
Εξετάσεις2
Σύνολο279
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Food Chemistry, H.D. Belitz, W. Grosch, P. Schieberle, 2004. Introductory Food Chemistry, J. Brady, 2013. Fennema's Food Chemistry, Srinivasan Damodaran, Kirk L. Parkin, 2017.
Τελευταία Επικαιροποίηση
22-11-2021