Είστε εδώ

Βιογραφικό Σημείωμα

Ιωάννης Ρέκανος

Καθηγητής, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Ενημερώθηκε: 2023-12-21