Είστε εδώ

e-Οδηγός Σπουδών

ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΧημείας
Τίτλος ΣπουδώνΜεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Χημεία
Πρόγραμμα ΣπουδώνΠΜΣ Τμήματος Χημείας (2014-σήμερα)
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Ακαδημαϊκό Έτος2016 - 2017
ΚατάστασηΕνεργό
Ιστοσελίδαhttp://www.chem.auth.gr/
Διεύθυνση Επικοινωνίαςinfo@chem.auth.gr
ECTS / Φόρτο ΕργασίαςΜια μονάδα ECTS αντιστοιχεί σε 25 ώρες φόρτου εργασίας


Μαθήματα 1ου εξαμήνου

Κορμός
1ο εξάμηνο
5 τάξεις
ΚωδικόςΤίτλοςECTSΤύπος
Η04ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ι5Υ
Κ402ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ5Υ
ΜΧ007Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία30Υ
ΜΧ092Τάξεις Πολυμερών-Βιοπολυμερή10Υ
Υ07ΦΥΣΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ι5Υ
Βιοχημεία
1ο εξάμηνο
3 τάξεις
ΚωδικόςΤίτλοςECTSΤύπος
ΜΧ031Δομή και Λειτουργία Νουκλεϊνικών οξέων10Υ
ΜΧ032Δομή και Λειτουργία Πρωτεϊνών10Υ
ΜΧ033Εργαστηριακές Τεχνικές στη Βιοχημεία10Υ
Κβαντική και Υπολογιστική Χημεία
1ο εξάμηνο
3 τάξεις
ΚωδικόςΤίτλοςECTSΤύπος
ΜΧ021Μοριακή Κβαντική Χημεία10Υ
ΜΧ022Συμμετρία, Θεωρία Ομάδων και Φασματοσκοπία10Υ
ΜΧ023Υπολογισμός Φυσικοχημικών Μοριακών Ιδιοτήτων και Οπτικοποίησή τους10Υ
Οργανική Σύνθεση - Φυσικά Προϊόντα και Εφαρμογές
1ο εξάμηνο
6 τάξεις
ΚωδικόςΤίτλοςECTSΤύπος
ΜΧ041Οργανική Σύνθεση Ι10Υ
ΜΧ042Φυσική Οργανική Χημεία5Υ
ΜΧ043Οργανική Φασματοσκοπία5Υ
ΜΧ052Διαχωριστικές Τεχνικές στη Χημική Ανάλυση10Ε
ΜΧ072Μέθοδοι Χαρακτηρισμού Υλικών10Ε
ΜΧ091Μέθοδοι και Τεχνικές Παραγωγής Πολυμερών10Ε
Χημική Ανάλυση - Βιοανάλυση
1ο εξάμηνο
3 τάξεις
ΚωδικόςΤίτλοςECTSΤύπος
ΜΧ051Φασματοσκοπικές και Αυτόματες Τεχνικές στη Χημική Ανάλυση10Υ
ΜΧ052Διαχωριστικές Τεχνικές στη Χημική Ανάλυση10Υ
ΜΧ053Ηλεκτροαναλυτικές Τεχνικές στη Χημική Ανάλυση10Υ
Χημεία Υλικών
1ο εξάμηνο
3 τάξεις
ΚωδικόςΤίτλοςECTSΤύπος
ΜΧ071Εισαγωγή στη Χημεία Υλικών10Υ
ΜΧ072Μέθοδοι Χαρακτηρισμού Υλικών10Υ
ΜΧ073Φυσική Χημεία Διεπιφανειών10Υ
Χημεία και Έλεγχος του Περιβάλλοντος
1ο εξάμηνο
3 τάξεις
ΚωδικόςΤίτλοςECTSΤύπος
ΜΧ061Προχωρημένη Χημεία Περιβάλλοντος10Υ
ΜΧ062Προχωρημένος Έλεγχος Ρύπανσης Περιβάλλοντος10Υ
ΜΧ063Αντιρρύπανση και Διαχείριση Νερών και Αποβλήτων10Υ
Επιστήμη και Τεχνολογία Πολυμερών και Νανοσύνθετων Υλικών
1ο εξάμηνο
3 τάξεις
ΚωδικόςΤίτλοςECTSΤύπος
ΜΧ091Μέθοδοι και Τεχνικές Παραγωγής Πολυμερών10Υ
ΜΧ092Τάξεις Πολυμερών-Βιοπολυμερή10Υ
ΜΧ093Μέθοδοι Χαρακτηρισμού Πολυμερών10Υ
Χημεία, Τεχνολογία και Έλεγχος Τροφίμων
1ο εξάμηνο
5 τάξεις
ΚωδικόςΤίτλοςECTSΤύπος
Η04ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ι5Υ
ΜΧ101Χημικές/Βιοχημικές Μεταβολες στα Τρόφιμα Ι10Υ
ΜΧ102Φυσικοχημεία Συστημάτων Διασποράς Τροφίμων10Υ
ΜΧ103Βιοτεχνολογική Παραγωγή Τροφίμων και Συστατικών τους5Υ
ΜΧ104Νομοθεσία Τροφίμων - HACCP5Υ
Χημική και Περιβαλλοντική Τεχνολογία
1ο εξάμηνο
4 τάξεις
ΚωδικόςΤίτλοςECTSΤύπος
Κ402ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ5Υ
ΜΧ081Αρχές Χημικής Τεχνολογίας10Υ
ΜΧ082Τεχνολογίες Διαχωρισμών10Υ
ΜΧ083Καταλυτικές και Βιο-διεργασίες10Υ
Ανόργανη Χημεία και Χημεία Ανόργανων Υλικών
1ο εξάμηνο
3 τάξεις
ΚωδικόςΤίτλοςECTSΤύπος
ΜΧ011Σύνθεση και Εφαρμογές Ανόργανων Ενώσεων με Τεχνολογικό Ενδιαφέρον10Υ
ΜΧ012Τεχνικές Χαρακτηρισμού Ανόργανων Ενώσεων και Υλικών10Υ
ΜΧ013Χημεία και Εφαρμογές Ραδιενεργών Ισοτόπων και Ακτινοβολιών10Υ
Χημική Εκπαίδευση και Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας
1ο εξάμηνο
3 τάξεις
ΚωδικόςΤίτλοςECTSΤύπος
ΜΧ111Διδακτική Φυσικών Επιστημών10Υ
ΜΧ112Σύγχρονες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις και Οργάνωση της Διδασκαλίας10Υ
ΜΧ113Διδακτική Προσέγγιση Θεμάτων Χημείας10Υ


Μαθήματα 2ου εξαμήνου

Βιοχημεία
2ο εξάμηνο
3 τάξεις
ΚωδικόςΤίτλοςECTSΤύπος
ΜΧ034Ειδικά Κεφάλαια Βιοχημείας10Υ
ΜΧ035Μοριακή Βιοτεχνολογία10Υ
ΜΧ036Μοριακοί Μηχανισμοί Ελέγχου Μεταβολισμού10Υ
Κβαντική και Υπολογιστική Χημεία
2ο εξάμηνο
3 τάξεις
ΚωδικόςΤίτλοςECTSΤύπος
ΜΧ024Συσχέτιση Ηλεκτρονίων και (Απ)εντοπισμένη Περιγραφή Μοριακών Συστημάτων10Υ
ΜΧ025Μοριακή Μηχανική και Δυναμική10Υ
ΜΧ026Μοριακή Μοντελοποίηση Βιολογικών Συστημάτων10Υ
Οργανική Σύνθεση - Φυσικά Προϊόντα και Εφαρμογές
2ο εξάμηνο
3 τάξεις
ΚωδικόςΤίτλοςECTSΤύπος
ΜΧ044Οργανική Σύνθεση ΙΙ10Υ
ΜΧ045Χημεία Φυσικών Προϊόντων10Υ
ΜΧ046Ιατρική Χημεία10Υ
Χημική Ανάλυση - Βιοανάλυση
2ο εξάμηνο
4 τάξεις
ΚωδικόςΤίτλοςECTSΤύπος
ΜΧ034Ειδικά Κεφάλαια Βιοχημείας10Ε
ΜΧ054Βιοαναλυτική Χημεία10Υ
ΜΧ055Διαχείριση ποιότητας και Χημειομετρία10Υ
ΜΧ064Μέθοδοι Περιβαλλοντικής Ανάλυσης10Ε
Χημεία Υλικών
2ο εξάμηνο
3 τάξεις
ΚωδικόςΤίτλοςECTSΤύπος
ΜΧ074Ηλεκτροχημεία Υλικών10Υ
ΜΧ075Καταλυτικά Υλικά με Ενεργειακές και Περιβαλλοντικές εφαρμογές10Υ
ΜΧ076Βασικές Αρχές της Ηλεκτροχημείας και Φωτοηλεκτροχημείας Ημιαγώγιμων Υλικών10Υ
Χημεία και Έλεγχος του Περιβάλλοντος
2ο εξάμηνο
4 τάξεις
ΚωδικόςΤίτλοςECTSΤύπος
ΜΧ055Διαχείριση ποιότητας και Χημειομετρία10Ε
ΜΧ064Μέθοδοι Περιβαλλοντικής Ανάλυσης10Υ
ΜΧ065Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών για τον Έλεγχο Ρύπανσης Περιβάλλοντος10Υ
ΜΧ084Προχωρημένη Τεχνολογία Περιβάλλοντος10Ε
Επιστήμη και Τεχνολογία Πολυμερών και Νανοσύνθετων Υλικών
2ο εξάμηνο
3 τάξεις
ΚωδικόςΤίτλοςECTSΤύπος
ΜΧ094Τεχνολογία Πολυμερών10Υ
ΜΧ095Ίνες - Τεχνολογία Βαφικής10Υ
ΜΧ096Σύνθετα και Νανοσύνθετα υλικά10Υ
Χημεία, Τεχνολογία και Έλεγχος Τροφίμων
2ο εξάμηνο
6 τάξεις
ΚωδικόςΤίτλοςECTSΤύπος
ΜΧ055Διαχείριση ποιότητας και Χημειομετρία10Ε
ΜΧ105Χημικές/Βιοχημικές Μεταβολές στα Τρόφιμα ΙΙ10Υ
ΜΧ106Χημική και Βιολογική Ασφάλεια Τροφίμων5Υ
ΜΧ107Οργανοληπτική Εξέταση Τροφίμων5Υ
ΜΧ108Σχεδιασμός Νέων προϊόντων και Προτυποποίηση Παραδοσιακών Προϊόντων Διατροφής10Ε
ΜΧ109Εξελίξεις στην Επιστήμη Διατροφής10Ε
Χημική και Περιβαλλοντική Τεχνολογία
2ο εξάμηνο
4 τάξεις
ΚωδικόςΤίτλοςECTSΤύπος
ΜΧ084Προχωρημένη Τεχνολογία Περιβάλλοντος10Υ
ΜΧ085Προσομοίωση και Βελτιστοποίηση Διεργασιών10Υ
ΜΧ086Τεχνολογία Ανοργάνων Υλικών – Διάβρωση και Προστασία-Συντήρησή τους10Ε
ΜΧ087Σχεδιασμός Χημικών Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων και Περιβαλλοντική Διαχείριση10Ε
Ανόργανη Χημεία και Χημεία Ανόργανων Υλικών
2ο εξάμηνο
3 τάξεις
ΚωδικόςΤίτλοςECTSΤύπος
ΜΧ014Ανόργανες Ενώσεις με Βιολογικό Ενδιαφέρον10Υ
ΜΧ015Μοριακή Φωτοχημεία και Κατάλυση10Υ
ΜΧ016Ανόργανα Νανοϋλικά10Υ
Χημική Εκπαίδευση και Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας
2ο εξάμηνο
3 τάξεις
ΚωδικόςΤίτλοςECTSΤύπος
ΜΧ114Πειράματα και σχετικές Εφαρμογές Νέων Τεχνολογιών στη Διδασκαλία της Χημείας10Υ
ΜΧ115Ιστορία και Επιστημολογία της Χημείας10Υ
ΜΧ116Εφαρμογές των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας στη Διδασκαλία της Χημείας10Υ


Μαθήματα 3ου εξαμήνου

Βιοχημεία
3ο εξάμηνο
1 τάξη
ΚωδικόςΤίτλοςECTSΤύπος
ΜΧ007Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία30Υ
Κβαντική και Υπολογιστική Χημεία
3ο εξάμηνο
1 τάξη
ΚωδικόςΤίτλοςECTSΤύπος
ΜΧ007Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία30Υ
Οργανική Σύνθεση - Φυσικά Προϊόντα και Εφαρμογές
3ο εξάμηνο
1 τάξη
ΚωδικόςΤίτλοςECTSΤύπος
ΜΧ007Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία30Υ
Χημική Ανάλυση - Βιοανάλυση
3ο εξάμηνο
1 τάξη
ΚωδικόςΤίτλοςECTSΤύπος
ΜΧ007Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία30Υ
Χημεία Υλικών
3ο εξάμηνο
1 τάξη
ΚωδικόςΤίτλοςECTSΤύπος
ΜΧ007Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία30Υ
Χημεία και Έλεγχος του Περιβάλλοντος
3ο εξάμηνο
1 τάξη
ΚωδικόςΤίτλοςECTSΤύπος
ΜΧ007Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία30Υ
Επιστήμη και Τεχνολογία Πολυμερών και Νανοσύνθετων Υλικών
3ο εξάμηνο
1 τάξη
ΚωδικόςΤίτλοςECTSΤύπος
ΜΧ007Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία30Υ
Χημεία, Τεχνολογία και Έλεγχος Τροφίμων
3ο εξάμηνο
1 τάξη
ΚωδικόςΤίτλοςECTSΤύπος
ΜΧ007Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία30Υ
Χημική και Περιβαλλοντική Τεχνολογία
3ο εξάμηνο
1 τάξη
ΚωδικόςΤίτλοςECTSΤύπος
ΜΧ007Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία30Υ
Ανόργανη Χημεία και Χημεία Ανόργανων Υλικών
3ο εξάμηνο
1 τάξη
ΚωδικόςΤίτλοςECTSΤύπος
ΜΧ007Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία30Υ
Χημική Εκπαίδευση και Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας
3ο εξάμηνο
1 τάξη
ΚωδικόςΤίτλοςECTSΤύπος
ΜΧ007Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία30Υ