Είστε εδώ

e-Οδηγός Σπουδών

ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΓεωπονίας
Τίτλος ΣπουδώνΠτυχίο Γεωπονίας
Πρόγραμμα ΣπουδώνΠΠΣ Γεωπονίας (2019-σήμερα)
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Ακαδημαϊκό Έτος2016 - 2017
ΚατάστασηΕνεργό
Ιστοσελίδαhttp://www.agro.auth.gr
Διεύθυνση Επικοινωνίαςinfo@agro.auth.gr
ECTS / Φόρτο ΕργασίαςΜια μονάδα ECTS αντιστοιχεί σε ώρες φόρτου εργασίας


Μαθήματα 1ου εξαμήνου

ΚΟΡΜΟΣ
1ο εξάμηνο
12 τάξεις
ΚωδικόςΤίτλοςECTSΤύπος
096ΥΓΕΡΜΑΝΙΚΑ0ΞΓ
0961ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ-10ΞΓ
Ν001ΥΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ5Υ
Ν003ΥΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ4Υ
Ν005ΥΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ5Υ
Ν007ΥΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ5Υ
Ν0701ΑΓΓΛΙΚΑ-12ΞΓ
Ν0711ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ-12ΞΓ
Ν0741ΕΛΛΗΝΙΚΑ-12ΞΓ
Ν122ΕΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ5ΕΚ
Ν311ΥΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ5Υ
Ν313ΥΒΙΟΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ6Υ


Μαθήματα 2ου εξαμήνου

ΚΟΡΜΟΣ
2ο εξάμηνο
9 τάξεις
ΚωδικόςΤίτλοςECTSΤύπος
Ν002ΥΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ4Υ
Ν004ΥΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ5Υ
Ν006ΥΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ5Υ
Ν008ΥΑΝΑΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΟΥ4Υ
Ν010ΥΖΩΟΤΕΧΝΙΑ-ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ5Υ
Ν012ΥΑΡΧΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ5Υ
Ν0702ΑΓΓΛΙΚΑ-22ΞΓ
Ν0712ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ-22ΞΓ
Ν0742ΕΛΛΗΝΙΚΑ-22ΞΓ


Μαθήματα 3ου εξαμήνου

ΚΟΡΜΟΣ
3ο εξάμηνο
5 τάξεις
ΚωδικόςΤίτλοςECTSΤύπος
Ν013ΥΔΙΑΤΡΟΦΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ4Υ
Ν015ΥΓΕΩΡΓΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ5Υ
Ν017ΥΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ5Υ
Ν019ΥΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ-ΚΑΠ4Υ
Ν021ΥΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΟΥ4Υ


Μαθήματα 4ου εξαμήνου

ΚΟΡΜΟΣ
4ο εξάμηνο
5 τάξεις
ΚωδικόςΤίτλοςECTSΤύπος
Ν014ΥΟΙΚΟΛΟΓΙΑ5Υ
Ν016ΥΓΕΩΡΓΙΑ4Υ
Ν018ΥΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ5Υ
Ν020ΥΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ4Υ
Ν022ΥΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΑ5Υ


Μαθήματα 5ου εξαμήνου

ΚΟΡΜΟΣ
5ο εξάμηνο
4 τάξεις
ΚωδικόςΤίτλοςECTSΤύπος
Ν023ΥΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ5Υ
Ν025ΥΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ5Υ
Ν027ΥΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ5Υ
Ν029ΥΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ5Υ


Μαθήματα 6ου εξαμήνου

ΚΟΡΜΟΣ
6ο εξάμηνο
15 τάξεις
ΚωδικόςΤίτλοςECTSΤύπος
Ν102ΥΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ5ΕΤΑΚ
Ν104ΥΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ5ΕΤΑΚ
Ν106ΥΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ5ΕΤΑΚ
Ν132ΥΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ5Υ
Ν202ΥΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ5ΕΤΑΚ
Ν204ΥΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ5ΕΤΑΚ
Ν206ΥΧΗΜΕΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ5ΕΤΑΚ
Ν302ΥΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ5ΕΤΑΚ
Ν304ΥΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ5ΕΤΑΚ
Ν306ΥΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ι5ΕΤΑΚ
Ν314ΥΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ5ΕΤΑΚ
Ν404ΥΓΕΝΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ5ΕΤΑΚ
Ν406ΥΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΘΡΕΨΕΩΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ Ι5ΕΤΑΚ
Ν408ΥΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ5ΕΤΑΚ
Ν504ΥΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑ5ΕΤΑΚ
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
6ο εξάμηνο
1 τάξη
ΚωδικόςΤίτλοςECTSΤύπος
Ν504ΥΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑ5ΥΚ
ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
6ο εξάμηνο
3 τάξεις
ΚωδικόςΤίτλοςECTSΤύπος
Ν404ΥΓΕΝΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ5ΥΚ
Ν406ΥΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΘΡΕΨΕΩΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ Ι5ΥΚ
Ν408ΥΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ5ΥΚ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
6ο εξάμηνο
3 τάξεις
ΚωδικόςΤίτλοςECTSΤύπος
Ν102ΥΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ5ΥΚ
Ν104ΥΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ5ΥΚ
Ν106ΥΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ5ΥΚ
ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ, ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
6ο εξάμηνο
3 τάξεις
ΚωδικόςΤίτλοςECTSΤύπος
Ν202ΥΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ5ΥΚ
Ν204ΥΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ5ΥΚ
Ν206ΥΧΗΜΕΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ5ΥΚ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
6ο εξάμηνο
4 τάξεις
ΚωδικόςΤίτλοςECTSΤύπος
Ν302ΥΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ5ΥΚ
Ν304ΥΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ5ΥΚ
Ν306ΥΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ι5ΥΚ
Ν314ΥΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ5ΥΚ


Μαθήματα 7ου εξαμήνου

ΚΟΡΜΟΣ
7ο εξάμηνο
15 τάξεις
ΚωδικόςΤίτλοςECTSΤύπος
Ν101ΥΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ5ΕΤΑΚ
Ν105ΥΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ5ΕΤΑΚ
Ν201ΥΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ5ΕΤΑΚ
Ν203ΥΠΟΙΟΤΗΤΑ,ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ5ΕΤΑΚ
Ν205ΥΦΥΣΙΚΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ5ΕΤΑΚ
Ν207ΥΥΔΡΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ5ΕΤΑΚ
Ν301ΥΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΙ5ΕΤΑΚ
Ν303ΥΑΝΑΛΥΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ5ΕΤΑΚ
Ν305ΥΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ι6ΕΤΑΚ
Ν307ΥΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ5ΕΤΑΚ
Ν401ΥΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ5ΕΤΑΚ
Ν403ΥΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΜΗΡΥΚΑΣΤΙΚΩΝ5ΕΤΑΚ
Ν405ΥΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ5ΕΤΑΚ
Ν501ΥΣΙΤΗΡΑ - ΨΥΧΑΝΘΗ5ΕΤΑΚ
Ν507ΥΑΝΘΟΚΟΜΙΑ5ΕΤΑΚ
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
7ο εξάμηνο
2 τάξεις
ΚωδικόςΤίτλοςECTSΤύπος
Ν501ΥΣΙΤΗΡΑ - ΨΥΧΑΝΘΗ5ΥΚ
Ν507ΥΑΝΘΟΚΟΜΙΑ5ΥΚ
ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
7ο εξάμηνο
3 τάξεις
ΚωδικόςΤίτλοςECTSΤύπος
Ν401ΥΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ5ΥΚ
Ν403ΥΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΜΗΡΥΚΑΣΤΙΚΩΝ5ΥΚ
Ν405ΥΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ5ΥΚ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
7ο εξάμηνο
2 τάξεις
ΚωδικόςΤίτλοςECTSΤύπος
Ν101ΥΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ5ΥΚ
Ν105ΥΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ5ΥΚ
ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ, ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
7ο εξάμηνο
4 τάξεις
ΚωδικόςΤίτλοςECTSΤύπος
Ν201ΥΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ5ΥΚ
Ν203ΥΠΟΙΟΤΗΤΑ,ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ5ΥΚ
Ν205ΥΦΥΣΙΚΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ5ΥΚ
Ν207ΥΥΔΡΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ5ΥΚ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
7ο εξάμηνο
4 τάξεις
ΚωδικόςΤίτλοςECTSΤύπος
Ν301ΥΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΙ5ΥΚ
Ν303ΥΑΝΑΛΥΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ5ΥΚ
Ν305ΥΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ι6ΥΚ
Ν307ΥΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ5ΥΚ


Μαθήματα 8ου εξαμήνου

ΚΟΡΜΟΣ
8ο εξάμηνο
12 τάξεις
ΚωδικόςΤίτλοςECTSΤύπος
Ν112ΥΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ5ΕΤΑΚ
Ν208ΥΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ5ΕΤΑΚ
Ν210ΥΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΑ ΕΔΑΦΗ5ΕΤΑΚ
Ν212ΥΣΤΡΑΓΓΙΣΕΙΣ ΕΔΑΦΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΑ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ5ΕΤΑΚ
Ν214ΥΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ5ΕΤΑΚ
Ν310ΥΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ6ΕΤΑΚ
Ν312ΥΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΙ5ΕΤΑΚ
Ν410ΥΤΕΧΝΗΤΗ ΣΠΕΡΜΑΤΕΓΧΥΣΗ5ΕΤΑΚ
Ν412ΥΛΕΙΜΩΝΕΣ-ΒΟΣΚΕΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ5ΕΤΑΚ
Ν508ΥΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΑ5ΕΤΑΚ
Ν510ΥΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΥΤΩΝ5ΕΤΑΚ
Ν700ΥΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ10ΠΡΚ
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
8ο εξάμηνο
2 τάξεις
ΚωδικόςΤίτλοςECTSΤύπος
Ν508ΥΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΑ5ΥΚ
Ν510ΥΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΥΤΩΝ5ΥΚ
ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
8ο εξάμηνο
2 τάξεις
ΚωδικόςΤίτλοςECTSΤύπος
Ν410ΥΤΕΧΝΗΤΗ ΣΠΕΡΜΑΤΕΓΧΥΣΗ5ΥΚ
Ν412ΥΛΕΙΜΩΝΕΣ-ΒΟΣΚΕΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ5ΥΚ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
8ο εξάμηνο
1 τάξη
ΚωδικόςΤίτλοςECTSΤύπος
Ν112ΥΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ5ΥΚ
ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ, ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
8ο εξάμηνο
4 τάξεις
ΚωδικόςΤίτλοςECTSΤύπος
Ν208ΥΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ5ΥΚ
Ν210ΥΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΑ ΕΔΑΦΗ5ΥΚ
Ν212ΥΣΤΡΑΓΓΙΣΕΙΣ ΕΔΑΦΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΑ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ5ΥΚ
Ν214ΥΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ5ΥΚ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
8ο εξάμηνο
2 τάξεις
ΚωδικόςΤίτλοςECTSΤύπος
Ν310ΥΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ6ΥΚ
Ν312ΥΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΙ5ΥΚ


Μαθήματα 9ου εξαμήνου

ΚΟΡΜΟΣ
9ο εξάμηνο
9 τάξεις
ΚωδικόςΤίτλοςECTSΤύπος
Ν107ΥΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ5ΕΤΑΚ
Ν109ΥΑΓΡΟΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ5ΕΤΑΚ
Ν111ΥΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ5ΕΤΑΚ
Ν211ΥΕΚΜΗΧΑΝΙΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ5ΕΤΑΚ
Ν213ΥΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ5ΕΤΑΚ
Ν309ΥΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ5ΕΤΑΚ
Ν407ΥΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ5ΕΤΑΚ
Ν409ΥΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΜΟΝΟΓΑΣΤΡΙΚΩΝ5ΕΤΑΚ
Ν505ΥΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ5ΕΤΑΚ
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
9ο εξάμηνο
1 τάξη
ΚωδικόςΤίτλοςECTSΤύπος
Ν505ΥΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ5ΥΚ
ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
9ο εξάμηνο
2 τάξεις
ΚωδικόςΤίτλοςECTSΤύπος
Ν407ΥΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ5ΥΚ
Ν409ΥΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΜΟΝΟΓΑΣΤΡΙΚΩΝ5ΥΚ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
9ο εξάμηνο
3 τάξεις
ΚωδικόςΤίτλοςECTSΤύπος
Ν107ΥΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ5ΥΚ
Ν109ΥΑΓΡΟΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ5ΥΚ
Ν111ΥΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ5ΥΚ
ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ, ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
9ο εξάμηνο
2 τάξεις
ΚωδικόςΤίτλοςECTSΤύπος
Ν211ΥΕΚΜΗΧΑΝΙΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ5ΥΚ
Ν213ΥΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ5ΥΚ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
9ο εξάμηνο
1 τάξη
ΚωδικόςΤίτλοςECTSΤύπος
Ν309ΥΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ5ΥΚ


Μαθήματα 10ου εξαμήνου

ΚΟΡΜΟΣ
10ο εξάμηνο
5 τάξεις
ΚωδικόςΤίτλοςECTSΤύπος
Ν114ΥΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΓΡ.ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ5ΕΤΑΚ
Ν116ΥΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ5ΕΤΑΚ
Ν118ΥΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ5ΕΤΑΚ
Ν216ΥΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΔΑΦΩΝ ΚΑΙ ΓΑΙΩΝ5ΕΤΑΚ
Ν418ΥΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ - ΑΙΓΟΤΡΟΦΙΑ5ΕΤΑΚ
ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
10ο εξάμηνο
1 τάξη
ΚωδικόςΤίτλοςECTSΤύπος
Ν418ΥΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ - ΑΙΓΟΤΡΟΦΙΑ5ΥΚ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
10ο εξάμηνο
3 τάξεις
ΚωδικόςΤίτλοςECTSΤύπος
Ν114ΥΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΓΡ.ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ5ΥΚ
Ν116ΥΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ5ΥΚ
Ν118ΥΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ5ΥΚ
ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ, ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
10ο εξάμηνο
1 τάξη
ΚωδικόςΤίτλοςECTSΤύπος
Ν216ΥΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΔΑΦΩΝ ΚΑΙ ΓΑΙΩΝ5ΥΚ


Μαθήματα Χειμερινού εξαμήνου

ΚΟΡΜΟΣ
Χειμερινό εξάμηνο
44 τάξεις
ΚωδικόςΤίτλοςECTSΤύπος
ER10000ΠΡΑΚΤΙΚΗ ERASMUS0ΕΕ
Ν031ΕΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ4Ε
Ν033ΕΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΙΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ4Ε
Ν035ΕΓΕΩΡΓΙΚΗ ΖΩΟΛΟΓΙΑ4Ε
Ν037ΕΒΙΟΧΗΜΕΙΑ4Ε
Ν041ΕΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ4Ε
Ν043ΕΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΣ4Ε
Ν045ΕΟΙΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΗ ΠΟΤΑ4Ε
Ν053ΕΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ4Ε
Ν059ΕΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ4Ε
Ν117ΕΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ5ΕΤΑΚ
Ν119ΕΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ5ΕΤΑΚ
Ν121ΕΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ5ΕΤΑΚ
Ν123ΕΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ5ΕΤΑΚ
Ν125ΕΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ5ΕΤΑΚ
Ν127ΕΠΩΛΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΝΑΛΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ5ΕΤΑΚ
Ν221ΕΑΠΟΞΗΡΑΝΣΗ-ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΓΕΩΡΓ.ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ5ΕΤΑΚ
Ν223ΕΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ5ΕΤΑΚ
Ν225ΕΑΡΧΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ5ΕΤΑΚ
Ν227ΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ5ΕΤΑΚ
Ν229ΕΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ5ΕΤΑΚ
Ν231ΕΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ5ΕΤΑΚ
Ν235ΕΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ5ΕΤΑΚ
Ν237ΕΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ5ΕΤΑΚ
Ν239ΕΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ5ΕΤΑΚ
Ν317ΕΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ - ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ -ΑΥΓΩΝ5ΕΤΑΚ
Ν319ΕΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ5ΕΤΑΚ
Ν321ΕΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ5ΕΤΑΚ
Ν323ΕΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ4ΕΤΑΚ
Ν327ΕΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ4ΕΤΑΚ
Ν411ΕΝΕΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ5ΕΤΑΚ
Ν413ΕΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΕΚΚΡΙΣΕΩΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ5ΕΤΑΚ
Ν415ΕΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ5ΕΤΑΚ
Ν417ΕΕΥΖΩΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ5ΕΤΑΚ
Ν419ΕΑΝΑΠΤΥΞΗ ΖΩΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ5ΕΤΑΚ
Ν423ΕΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ5ΕΤΑΚ
Ν427ΕΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΑ5ΕΤΑΚ
Ν509ΕΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ5ΕΤΑΚ
Ν515ΕΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ ΦΥΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ5ΕΤΑΚ
Ν519ΕΑΡΩΜΑΤΙΚΑ - ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑ5ΕΤΑΚ
Ν523ΕΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ5ΕΤΑΚ
Ν529ΕΕΠΙΚΟΝΙΑΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΦΥΤΩΝ4ΕΤΑΚ
Ν533ΕΕΙΔΙΚΗ ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ Ι5ΕΤΑΚ
Ν543ΕΑΜΠΕΛΟΓΡΑΦΙΑ5ΕΤΑΚ
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Χειμερινό εξάμηνο
7 τάξεις
ΚωδικόςΤίτλοςECTSΤύπος
Ν509ΕΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ5ΕΚ
Ν515ΕΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ ΦΥΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ5ΕΚ
Ν519ΕΑΡΩΜΑΤΙΚΑ - ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑ5ΕΚ
Ν523ΕΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ5ΕΚ
Ν529ΕΕΠΙΚΟΝΙΑΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΦΥΤΩΝ4ΕΚ
Ν533ΕΕΙΔΙΚΗ ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ Ι5ΕΚ
Ν543ΕΑΜΠΕΛΟΓΡΑΦΙΑ5ΕΚ
ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Χειμερινό εξάμηνο
7 τάξεις
ΚωδικόςΤίτλοςECTSΤύπος
Ν411ΕΝΕΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ5ΕΚ
Ν413ΕΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΕΚΚΡΙΣΕΩΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ5ΕΚ
Ν415ΕΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ5ΕΚ
Ν417ΕΕΥΖΩΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ5ΕΚ
Ν419ΕΑΝΑΠΤΥΞΗ ΖΩΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ5ΕΚ
Ν423ΕΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ5ΕΚ
Ν427ΕΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΑ5ΕΚ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Χειμερινό εξάμηνο
6 τάξεις
ΚωδικόςΤίτλοςECTSΤύπος
Ν117ΕΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ5ΕΚ
Ν119ΕΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ5ΕΚ
Ν121ΕΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ5ΕΚ
Ν123ΕΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ5ΕΚ
Ν125ΕΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ5ΕΚ
Ν127ΕΠΩΛΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΝΑΛΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ5ΕΚ
ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ, ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
Χειμερινό εξάμηνο
9 τάξεις
ΚωδικόςΤίτλοςECTSΤύπος
Ν221ΕΑΠΟΞΗΡΑΝΣΗ-ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΓΕΩΡΓ.ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ5ΕΚ
Ν223ΕΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ5ΕΚ
Ν225ΕΑΡΧΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ5ΕΚ
Ν227ΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ5ΕΚ
Ν229ΕΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ5ΕΚ
Ν231ΕΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ5ΕΚ
Ν235ΕΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ5ΕΚ
Ν237ΕΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ5ΕΚ
Ν239ΕΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ5ΕΚ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Χειμερινό εξάμηνο
5 τάξεις
ΚωδικόςΤίτλοςECTSΤύπος
Ν317ΕΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ - ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ -ΑΥΓΩΝ5ΕΚ
Ν319ΕΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ5ΕΚ
Ν321ΕΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ5ΕΚ
Ν323ΕΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ4ΕΚ
Ν327ΕΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ4ΕΚ


Μαθήματα Εαρινού εξαμήνου

ΚΟΡΜΟΣ
Εαρινό εξάμηνο
51 τάξεις
ΚωδικόςΤίτλοςECTSΤύπος
ER10000ΠΡΑΚΤΙΚΗ ERASMUS0ΕΕ
Ν024ΕΓΕΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ4Ε
Ν026ΕΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ4Ε
Ν034ΕΑΡΧΕΣ ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΝΕΡΟ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ4Ε
Ν036ΕΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΗΘΙΚΗ4Ε
Ν120ΕΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ5ΕΤΑΚ
Ν128ΕΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ5ΕΤΑΚ
Ν130ΕΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ5ΕΤΑΚ
Ν134ΕΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ5ΕΤΑΚ
Ν136ΕΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ5ΕΤΑΚ
Ν138ΕΓΕΩΡΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ5ΕΤΑΚ
Ν140ΕΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ5ΕΤΑΚ
Ν144ΕΔΙΕΘΝΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΓΚ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ5ΕΤΑΚ
Ν146ΕΟΡΓΑΝΩΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ5ΕΤΑΚ
Ν148ΕΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ5ΕΤΑΚ
Ν222ΕΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ5ΕΤΑΚ
Ν226ΕΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ5ΕΤΑΚ
Ν228ΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ5ΕΤΑΚ
Ν234ΕΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ5ΕΤΑΚ
Ν236ΕΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ - ΑΝΤΛΙΕΣ5ΕΤΑΚ
Ν238ΕΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ5ΕΤΑΚ
Ν240ΕΟΡΥΚΤΑ ΤΗΣ ΑΡΓΙΛΟΥ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ5ΕΤΑΚ
Ν242ΕΠΟΙΟΤΗΤΑ,ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ5ΕΤΑΚ
Ν246ΕΥΔΡΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΚΟΡΕΣΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ5ΕΤΑΚ
Ν248ΕΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΕΔΑΦΩΝ5ΕΤΑΚ
Ν316ΕΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΣ5ΕΤΑΚ
Ν318ΕΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ5ΕΤΑΚ
Ν320ΕΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΙΠΑΡΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ5ΕΤΑΚ
Ν322ΕΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ4ΕΤΑΚ
Ν326ΕΣΥΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ4ΕΤΑΚ
Ν328ΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ5ΕΤΑΚ
Ν422ΕΚΟΝΙΚΛΟΤΡΟΦΙΑ - ΓΟΥΝΟΦΟΡΑ ΖΩΑ5ΕΤΑΚ
Ν424ΕΙΠΠΟΤΡΟΦΙΑ5ΕΤΑΚ
Ν426ΕΔΙΑΤΡΟΦΗ ΙΧΘΥΩΝ5ΕΤΑΚ
Ν430ΕΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ5ΕΤΑΚ
Ν432ΕΒΟΟΤΡΟΦΙΑ5ΕΤΑΚ
Ν434ΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ5ΕΤΑΚ
Ν438ΕΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ5ΕΤΑΚ
Ν514ΕΑΚΑΡΟΛΟΓΙΑ5ΕΤΑΚ
Ν518ΕΜΕΤΑΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ5ΕΤΑΚ
Ν520ΕΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΦΥΤΑ5ΕΤΑΚ
Ν524ΕΓΕΩΡΓΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ5ΕΤΑΚ
Ν530ΕΕΛΑΙΟΚΟΜΙΑ5ΕΤΑΚ
Ν534ΕΕΧΘΡΟΙ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ5ΕΤΑΚ
Ν536ΕΕΧΘΡΟΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ5ΕΤΑΚ
Ν538ΕΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ5ΕΤΑΚ
Ν546ΕΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΙΣΣΑΣ5ΕΤΑΚ
Ν548ΕΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΣΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΓΕΝΟΥΣ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ5ΕΤΑΚ
Ν550ΕΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑ5ΕΤΑΚ
Ν552ΕΥΓΡΟΤΟΠΟΙ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ4ΕΤΑΚ
Ν554ΕΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥ5ΕΤΑΚ
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Εαρινό εξάμηνο
13 τάξεις
ΚωδικόςΤίτλοςECTSΤύπος
Ν514ΕΑΚΑΡΟΛΟΓΙΑ5ΕΚ
Ν518ΕΜΕΤΑΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ5ΕΚ
Ν520ΕΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΦΥΤΑ5ΕΚ
Ν524ΕΓΕΩΡΓΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ5ΕΚ
Ν530ΕΕΛΑΙΟΚΟΜΙΑ5ΕΚ
Ν534ΕΕΧΘΡΟΙ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ5ΕΚ
Ν536ΕΕΧΘΡΟΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ5ΕΚ
Ν538ΕΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ5ΕΚ
Ν546ΕΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΙΣΣΑΣ5ΕΚ
Ν548ΕΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΣΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΓΕΝΟΥΣ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ5ΕΚ
Ν550ΕΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑ5ΕΚ
Ν552ΕΥΓΡΟΤΟΠΟΙ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ4ΕΚ
Ν554ΕΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥ5ΕΚ
ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Εαρινό εξάμηνο
7 τάξεις
ΚωδικόςΤίτλοςECTSΤύπος
Ν422ΕΚΟΝΙΚΛΟΤΡΟΦΙΑ - ΓΟΥΝΟΦΟΡΑ ΖΩΑ5ΕΚ
Ν424ΕΙΠΠΟΤΡΟΦΙΑ5ΕΚ
Ν426ΕΔΙΑΤΡΟΦΗ ΙΧΘΥΩΝ5ΕΚ
Ν430ΕΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ5ΕΚ
Ν432ΕΒΟΟΤΡΟΦΙΑ5ΕΚ
Ν434ΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ5ΕΚ
Ν438ΕΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ5ΕΚ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Εαρινό εξάμηνο
10 τάξεις
ΚωδικόςΤίτλοςECTSΤύπος
Ν120ΕΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ5ΕΚ
Ν128ΕΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ5ΕΚ
Ν130ΕΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ5ΕΚ
Ν134ΕΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ5ΕΚ
Ν136ΕΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ5ΕΚ
Ν138ΕΓΕΩΡΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ5ΕΚ
Ν140ΕΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ5ΕΚ
Ν144ΕΔΙΕΘΝΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΓΚ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ5ΕΚ
Ν146ΕΟΡΓΑΝΩΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ5ΕΚ
Ν148ΕΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ5ΕΚ
ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ, ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
Εαρινό εξάμηνο
10 τάξεις
ΚωδικόςΤίτλοςECTSΤύπος
Ν222ΕΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ5ΕΚ
Ν226ΕΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ5ΕΚ
Ν228ΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ5ΕΚ
Ν234ΕΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ5ΕΚ
Ν236ΕΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ - ΑΝΤΛΙΕΣ5ΕΚ
Ν238ΕΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ5ΕΚ
Ν240ΕΟΡΥΚΤΑ ΤΗΣ ΑΡΓΙΛΟΥ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ5ΕΚ
Ν242ΕΠΟΙΟΤΗΤΑ,ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ5ΕΚ
Ν246ΕΥΔΡΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΚΟΡΕΣΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ5ΕΚ
Ν248ΕΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΕΔΑΦΩΝ5ΕΚ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Εαρινό εξάμηνο
6 τάξεις
ΚωδικόςΤίτλοςECTSΤύπος
Ν316ΕΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΣ5ΕΚ
Ν318ΕΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ5ΕΚ
Ν320ΕΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΙΠΑΡΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ5ΕΚ
Ν322ΕΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ4ΕΚ
Ν326ΕΣΥΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ4ΕΚ
Ν328ΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ5ΕΚ