ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ/ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΙΙ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ/ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΙΙ / PRACTICE IN TEACHING ENGLISH AS A SECOND/ FOREIGN LANGUAGE ΙΙ
ΚωδικόςΓλ3-459
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΑγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600018088

Πρόγραμμα Σπουδών: 2018-2019

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικόΧειμερινό/Εαρινό-6

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ/ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΙΙ
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600161666
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • Γλ1-102 ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΙΙ
 • Γλ1-101 ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Ι
 • Γλ3-329 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ
 • Γλ3-225 ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
 • Γλ3-326 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
Γενικές Προαπαιτήσεις
Γλωσσική Κατάρτιση Ι Γλωσσική Κατάρτιση ΙΙ Απόκτηση Δεύτερης Γλώσσας Μεθοδολογία Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών Διδακτική Θεωρία και Πράξη
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Στόχος του μαθήματος είναι να δώσει τη δυνατότητα στους/στις εκπαιδευόμενους/ες φοιτητές/ριες να εξοικειωθούν με τη διδασκαλία της αγγλικής ως ξένης γλώσσας σε σχολεία της πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι εκπαιδευόμενοι φοιτητές/ριες θα πρέπει να εργασθούν στενά με τον/την εκπαιδευτικό αγγλικής της συγκεκριμένης τάξης και να δημιουργήσουν ένα portfolio, δηλαδή, ένα αρχείο των παρακολουθήσεων και της διδασκαλίας που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής τους. Το portfolio περιλαμβάνει φύλλα παρακολούθησης, σχέδια μαθήματος, εκθέσεις σχετικά με τις πρακτικές που ακολουθήθηκαν από τον/την εκπαιδευόμενο/η φοιτητή/ρια και ένα αντίγραφο του υλικού που οργανώθηκε και χρησιμοποιήθηκε στα μαθήματα. Είναι σημαντικό οι εκπαιδευόμενοι/ες φοιτητές/ριες να δείξουν ότι μπορούν να σχεδιάσουν σχέδια μαθημάτων με ικανοποιητικό τρόπο και ότι μπορούν να προσεγγίσουν και να αναλύσουν ξεκάθαρα και αντικειμενικά τη διδακτική επίδοσή τους. Με το τέλος του μαθήματος προσδοκάται ότι οι εκπαιδευόμενοι/ες φοιτητές/ριες θα έχουν εμπεδώσει τα παρακάτω: •να διαμορφώνουν σχέδια μαθήματος με συνοχή και ευκρίνεια, •να χρησιμοποιούν την ανακλαστική σκέψη τόσο για τη δική τους διδασκαλία αλλά και των άλλων, •να επιλέγουν και να αναπτύσσουν το κατάλληλο διδακτικό υλικό για μια συγκεκριμένη τάξη, •να δίνουν αποτελεσματικές οδηγίες, •να διδάσκουν τα αγγλικά χρησιμοποιώντας ως γλώσσα επικοινωνίας τα αγγλικά.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα δίνει τη δυνατότητα στους/στις εκπαιδευόμενους/ες φοιτητές/ριες να συνδέσουν τη θεωρία με την πράξη κατά την τοποθέτησή τους σε φορείς υποδοχής. Οι εκπαιδευόμενοι/ες φοιτητές/τριες εξοικειώνονται με τη σχολική πραγματικότητα και καλούνται να εφαρμόσουν στη σχολική τάξη πρακτικές διδασκαλίας ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε τάξης. Στο πλαίσιο της πρακτικής τους άσκησης, οι εκπαιδευόμενοι/ες φοιτητές/ριες παρατηρούν σχολαστικά τη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία μέσα στην τάξη, σχεδιάζουν δραστηριότητες και μαθήματα, διαχειρίζονται τη γλωσσική τάξη, υιοθετούν τα κατάλληλα εποπτικά μέσα για τη διδασκαλία τους, δίνουν ανατροφοδότηση στους/στις μαθητές/τριες τους, και αναπτύσσουν την ανακλαστική τους σκέψη.
Λέξεις Κλειδιά
διδασκαλία, ανατροφοδότηση, σχεδιασμός μαθήματος, ανακλαστική σκέψη, ανάπτυξη διδακτικού υλικού
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Χρησιμοποιείται το eclass όπου έχουν αναρτηθεί αναλυτικές οδηγίες για την πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης αλλά και τη συμπλήρωση του portfolio. Χρησιμοποιείται η ηλεκτρονική αλληλογραφία για την επικοινωνία με τις ομάδες των φοιτητών που εποπτεύουμε. Συνεργασία με τους/τις φοιτητές/τριες κατά τις ώρες γραφείου ή/και μέσω skype
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Πρακτική (Τοποθέτηση)
Συγγραφή εργασίας / εργασιών502
Σύνολο502
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η αξιολόγηση γίνεται με βάση - το portfolio που οργανώνουν, σχεδιάζουν και καταρτίζουν οι φοιτητές/τριες σύμφωνα με συγκεκριμένες οδηγίες που τους δίνονται. Το portfolio περιλαμβάνει τα σχέδια μαθήματος που δημιουργούν, το διδακτικό υλικό που σχεδιάζουν και χρησιμοποιούν, τις ανακλαστικ - την έκθεση αξιολόγησης από τον/την εκπαιδευτικό Αγγλικής του σχολείου σε σχέση με τη διδασκαλία προγραμματισμένων μαθημάτωνές δραστηριότητες που καταγράφουν. -
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Δεν δίνεται.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Cohen, L. Manion, L. and Morrison, K. 2002. A Guide to Teaching Practice. London; RoutledgeFalmer (pp. 186-219 and 281-357). Gower, R., Phillips, D. and Walters, S. 2005. Teaching Practice: A Handbook for Teachers in Training. Oxford: Macmillan Sougari, A,-M. 2006. Teaching English in the Primary Classroom: A Guide for Teaching Practice. Thessaloniki: University Studio Press. Background Convery, A. and Coyle, D. 1999. Differentiation and Individual Learners: A Guide for Classroom Practice. London: CILT. Davis, P. and Rinvolucri, M. 1988. Dictation: New Methods, New Possibilities. Cambridge: Cambridge University Press. Harmer, J. 1998. How to Teach English. Harlow: Longman. Harmer, J. 2010. The Practice of English Language Teaching. Pearson Longman. Prodromou, L. 1992. Mixed-ability Classes. London: Macmillan Publishers. Puchta, H. and Schratz, M. 1993. Teaching Teenagers. England: Longman. Richards, J. and Lockhart, C. 1996. Reflective Teaching in Second Language Classrooms. Cambridge: Cambridge University Press. Scrivener, J. 2005. Learning Teaching: A Guidebook for English Language Teachers. Oxford: Heinemann ELT. Ur, P. 1996. A Course in Language Teaching. Cambridge: Cambridge University Press.
Τελευταία Επικαιροποίηση
17-04-2020