ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ / LABORATORY EXERCISES IN OENOLOGY AND ALCOHOLIC BEVERAGES
ΚωδικόςΝ315Υ
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΓεωπονίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID420001910

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία4
Class ID
600173163
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Γαλλικά (Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα: 1. αποκτήσουν εμπειρία στις βασικές αναλύσεις γλεύκους, οίνου, ζύθου, αλκοολούχων ποτών 2. γνωρίζουν τις διαδικασίες παραγωγής οίνου, ζύθου και άλλων αλκοολούχων ποτών 3. μυηθούν σε διάφορες τεχνολογικές διεργασίες οίνων, ζύθου και αλκοολούχων ποτών
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
1. Έλεγχος ωριμότητας των σταφυλιών, Δείκτες ωριμότητας, Όργανα μέτρησης των ζαχάρων. 2. Τρυγητός οινοποιήσιμων σταφυλιών, Πειραματική λευκή οινοποίηση, Πειραματική ερυθρή οινοποίηση, 3. Σύσταση γλεύκους και οίνου, Μέθοδοι ανάλυσης του γλεύκους, Δειγματοληψία-Συντήρηση. 4. Οξύτητα, Μέθοδοι μέτρησης ολικής και πτητικής οξύτητας. 5. Περιεκτικότητα σε αλκοόλη, Όργανα μέτρησης αλκοόλης. 6. Ανάγοντα σάκχαρα, Αντίδραση Fehling, Μέθοδος 3,5-δινιτροσαλικυλικού οξέος, Mέθοδος προσδιορισμού LUFF-SCHOORL, Ζαχαρόζη, Έλεγχος νοθείας. 7. Προσδιορισμός διοξειδίου του θείου, Προσδιορισμός των θειικών αλάτων 8. Φαινολικές ενώσεις (Δείκτης Folin-Ciocalteu, Δείκτης των ολικών πολυφαινολών, Ολικά φλαβονοειδή, Ολικές μονομερείς ανθοκυανίνες, Ολικές τανίνες) 9. Αντιοξειδωτική ικανότητα (DPPH, FRAP) 10. Εκτίμηση χρώματος 11. Διαύγεια οίνου-θολώματα, Πρόληψη για την αποφυγή μελλοντικών θολωμάτων, Προσδιορισμός του σιδήρου, Αποσιδήρωση. Χρωματογραφία χαρτιού, Χρωματογραφία λεπτής στοιβάδας, 12. Χαρακτηριστικές αναλύσεις μπύρας
Λέξεις Κλειδιά
Σταφυλές, οίνοι, ζυμώσεις, μικροβιολογία οίνου, οινοποιήσεις, αναλύσεις γλεύκους και οίνου, οργανοληπτικά ανάλυση οίνων και αποσταγμάτων
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Χρήση διαφανειών, powerpoint, slides, video εργαστηριακών ασκήσεων/αναλύσεων
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις260,9
Εργαστηριακή Άσκηση260,9
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων311,1
Εξετάσεις572,0
Σύνολο1405
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
100% γραπτές εξετάσεις
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
(κωδικός Εύδοξος:6460) Ευάγγελος Ηρ. Σουφλερός, 2012. Οίνος και αποστάγματα, μέθοδοι ανάλυσης
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1. Σουφλερός, E. (2015). Οινολογία, Επιστήμη και Τεχνογνωσία (κωδικός Εύδοξος:50657990) 2. Heymann, H., & Ebeler, S. E. (2016). Sensory and instrumental evaluation of alcoholic beverages. Academic Press. https://doi.org/10.1016/C2014-0-03468-5
Τελευταία Επικαιροποίηση
19-01-2021