Είστε εδώ

Βιογραφικό Σημείωμα

Κωνσταντίνα Δίπλα

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σέρρες)
Ενημερώθηκε: 2021-11-16