Ειδικά Θέματα στην Επιστήμη Τροφίμων και Διατροφή

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕιδικά Θέματα στην Επιστήμη Τροφίμων και Διατροφή / Special Topics in Food Science and Nutrition
ΚωδικόςΕΤΔ104
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΓεωπονίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό, 3ος / Διδακτορικό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΕυγένιος Κατσανίδης
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600017071

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 11
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό2110

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕιδικά Θέματα στην Επιστήμη Τροφίμων και Διατροφή
Ακαδημαϊκό Έτος2022 – 2023
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600219866
Τύπος Μαθήματος
Ειδικού Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Πολύ καλή κατανόηση των βασικών αρχών της Επιστήμης Τροφίμων και της Επιστήμης της Διατροφής. Καλές γνώσεις Χημείας, Μικροβιολογίας και Μηχανικής Τροφίμων.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα μπορούν να διεξάγουν βιβλιογραφική έρευνα και διερεύνηση επιστημονικών θεμάτων σε βάθος αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία τεχνολογιών πληροφορικής. Θα αποκτήσουν δεξιότητες στη συγγραφή επιστημονικών κειμένων και εις βάθος γνώσεις στο επιμέρους θέμα που θα κλιθούν να μελετήσουν.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Ο κάθε φοιτητής/-τρια σε συνεργασία με τον επιβλέποντα καθηγητή θα αναλαμβάνει την εις βάθος διερεύνηση επιστημονικών θεμάτων, που άπτονται της Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία τεχνολογιών πληροφορικής. Σε κάθε φοιτητή/-τρια θα ανατίθεται διαφορετικό θέμα, συμπληρωματικό με το επιστημονικό υπόβαθρο του φοιτητή και ανάλογα με τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα.
Λέξεις Κλειδιά
Επιστήμη Τροφίμων, Διατροφή
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Πολυμεσικό υλικό
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Χρήση ΤΠΕ για την επικοινωνία και καθοδήγηση των φοιτητών. Χρήση ΤΠΕ για τη διεξαγωγή βιβλιογραφικής έρευνας, ανάλυσης δεδομένων και συγγραφής της τελικής εργασίας.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων100
Φροντιστήριο60
Εκπόνηση μελέτης (project)40
Συγγραφή εργασίας / εργασιών80
Σύνολο280
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Αξιολόγηση του βάθους και της ποιότητας της βιβλιογραφικής επισκόπησης. Αξιολόγηση της κατανόησης και ικανότητας ανάλυσης των βιβλιογραφικών δεδομένων. Αξιολόγηση της τελικής συνθετικής εργασίας.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Ανάλογα με το θέμα που ανατίθεται σε κάθε φοιτητή/-τρια
Τελευταία Επικαιροποίηση
18-02-2022