Είστε εδώ

Εκθέσεις Εξωτερικής Αξιολόγησης

       
1. Τμήμα Θεολογίας 09-10/12/2013
2. Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας 12-12/12/2013
3. Τμήμα Νομικής 21-23/10/2013
4. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών 27-29/01/2014
5. Τμήμα Πολιτικών Επιστημών 24-26/02/2014
6. Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας 24-26/02/2014
7. Τμήμα Φιλολογίας 17-19/12/2013
8. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας 03-05/02/2014
9. Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής 05-07/12/2011
10. Τμήμα Ψυχολογίας 14-16/02/2011
11. Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας 17-19/12/2013
12. Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας 10-14/01/2011
13. Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας 17-19/12/2013
14. Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας 04-06/02/2014
15. Τμήμα Φυσικής 24-26/01/2011
16. Τμήμα Μαθηματικών 10-12/10/2011
17. Τμήμα Χημείας 21-23/02/2011
18. Τμήμα Βιολογίας 12-14/04/2010
19. Τμήμα Γεωλογίας 11-13/06/2012
20. Τμήμα Πληροφορικής 26-28/09/2011
21. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 29-31/10/2013
22. Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 24-26/02/2014
23. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών 16-18/12/2013
24. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχ. και Μηχανικών Υπολογιστών 19-21/03/2012
25. Τμήμα Χημικών Μηχανικών 25-27/11/2013
26. Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών 18-20/11/2013
27. Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης 20-22/01/2014
28. Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών 18-20/02/2014
29. Τμήμα Μουσικών Σπουδών 20-21/02/2014
30. Τμήμα Θεάτρου 17-18/02/2014
31. Τμήμα Κινηματογράφου 20-21/02/2014
32. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 30/9-2/10/2013
33. Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 23-25/09/2013
34. Τμήμα Ιατρικής 14-17/02/2011
35. Τμήμα Οδοντιατρικής 06-11/07/2011
36. Τμήμα Φαρμακευτικής 10-12/06/2013
37. Τμήμα Κτηνιατρικής 20-22/09/2010
38. Τμήμα Γεωπονίας 06-07/12/2010
39. Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος 28-30/05/2012
40. Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 07-08/11/2013
41. Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σέρρες) 04-05/11/2013
  Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσας 07-09/2/2011