Είστε εδώ

Πιστοποιήσεις

    Υποβολή Επιτόπια Επίσκεψη Αξιολόγηση Απόφαση Αναθεωρημένη Απόφαση Έκθεση Διάρκεια Πιστοποίησης
1. Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας ΑΠΘ 24055/18-4-2019 1-5/7/2019 Πλήρης Συμμόρφωση 10/09/2019 -09/09/2024
2. ΤΕΦΑΑ Θεσσαλονίκης 24221/19-4-2019 14-18/10/2019 Ικανοποιητική Συμμόρφωση 29/05/2020- 28/05/2025
3. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 22506/16-4-2020 7-12/12/2020 Πλήρης Συμμόρφωση 11/02/2021- 10/02/2026
4. Τμήμα Ιατρικής 22695/21-4-2020 7-12/12/2020 Πλήρης Συμμόρφωση 11/02/2021- 10/02/2026
5. Τμήμα Ιατρικής ΞΠΠΣ 7328/27-11-2020 7-12/12/2020 Πλήρης Συμμόρφωση 11/02/2021- 10/02/2026
6. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών 23083/30-4-2020 14-19/12/2020 Πλήρης Συμμόρφωση 11/02/2021- 10/02/2026
7. Τμήμα Χημικών Μηχανικών 22402/15-4-2020 1-6/2/2021 Πλήρης Συμμόρφωση 07/05/2021- 06/05/2026
8. Τμήμα Γεωπονίας 22488/15-4-2020 1-6/2/2021 Ικανοποιητική Συμμόρφωση 21/07/2021- 20/07/2026
9. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 23645/11-5-2020 8-13/2/2021 Πλήρης Συμμόρφωση 07/05/2021- 06/05/2026
10. Τμήμα Φυσικής 23502/11-5-2020 8-13/2/2021 Ικανοποιητική Συμμόρφωση 13/07/2021- 12/07/2026
11. Τμήμα Μαθηματικών 23508/11-5-2020 15-20/2/2021 Πλήρης Συμμόρφωση 07/05/2021- 06/05/2026
12. Τμήμα Πληροφορικής 23500/8-5-2020 15-20/2/2021 Πλήρης Συμμόρφωση 13/07/2021- 12/07/2026
13. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών 23506/11-5-2020 22-27/2/2021 Πλήρης Συμμόρφωση 13/07/2021- 12/07/2026
14. Τμήμα Βιολογίας 22526/30-4-2020 1-6/3/2021 Πλήρης Συμμόρφωση 21/07/2021- 20/07/2026
15. Τμήμα Μουσικών Σπουδών 22657/4-5-2020 15-20/3/2021 Πλήρης Συμμόρφωση 21/07/2021- 20/07/2026
16. Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης 23641/11-5-2020 22-27/3/2021 Πλήρης Συμμόρφωση 21/07/2021- 20/07/2026
17. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας 23202/8-5-2020 5-10/4/2021 Πλήρης Συμμόρφωση 21/07/2021- 20/07/2026
18. Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 23668/11-5-2020 5-10/4/2021 Πλήρης Συμμόρφωση 21/07/2021- 20/07/2026
19. Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ 23159/11-5-2020 12-17/4/2021 Πλήρης Συμμόρφωση 13/07/2021- 12/07/2026
20. Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών 23504/11-5-2020 17-22/5/2021 Πλήρης Συμμόρφωση 21/07/2021- 20/07/2026
21. Τμήμα Νομικής 22276/15-4-2020 17-22/5/2021 Πλήρης Συμμόρφωση 16/09/2021- 15/09/2026
22. Τμήμα Γεωλογίας 23634/11-5-2020 24-29/5/2021 Πλήρης Συμμόρφωση 21/07/2021- 20/07/2026
23. Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής 23631/11-5-2020 31/5-5/6/2021 Πλήρης Συμμόρφωση 16/09/2021- 15/09/2026
24. Τμήμα Χημείας 22535/15-4-2020 31/5-5/6/2021 Πλήρης Συμμόρφωση 16/09/2021- 15/09/2026
25. Τμήμα Φιλολογίας 23614/11-5-2020 7-12/6/2021 Πλήρης Συμμόρφωση 16/09/2021- 15/09/2026
26. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 22723/30-4-2020 7-12/6/2021 Πλήρης Συμμόρφωση 21/07/2021- 20/07/2026
27. Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών 23665/11-5-2020 7-12/6/2021 Πλήρης Συμμόρφωση 16/09/2021- 15/09/2026
28. Τμήμα Οδοντιατρικής 22985/30-4-2020 7-12/6/2021 Πλήρης Συμμόρφωση 21/07/2021- 20/07/2026
29. Τμήμα Ψυχολογίας 23089/8-5-2020 21-26/6/2021 Πλήρης Συμμόρφωση 16/09/2021- 15/09/2026
30. Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας 23597/11-5-2020 28/6-3/7/2021 Πλήρης Συμμόρφωση 08/10/2021- 07/10/2026
31. Τμήμα Θεάτρου 23338/8-5-2020 28/6-3/7/2021 Πλήρης Συμμόρφωση 08/11/2021- 07/11/2026
32. Τμήμα Φαρμακευτικής 23633/11-5-2020 28/6-3/7/2021 Πλήρης Συμμόρφωση 08/10/2021- 07/10/2026
33. Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 23470/11-5-2020 11-16/10/2021 Πλήρης Συμμόρφωση 15/02/2022- 14/02/2027
34. ΤΕΦΑΑ Σερρών 23223/11-5-2020 1-6/11/2021 Πλήρης Συμμόρφωση 10/12/2021- 09/12/2026
35. Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος 23008/30-4-2020 8-13/11/2021 Πλήρης Συμμόρφωση 15/02/2022- 14/02/2027
36. Τμήμα Κτηνιατρικής 23691/11-5-2020 22-27/11/2021 Πλήρης Συμμόρφωση 15/02/2022- 14/02/2027
37. Τμήμα Πολιτικών Επιστημών 23433/11-5-2020 29/11-4/12/21 Πλήρης Συμμόρφωση 15/02/2022- 14/02/2027
38. Τμήμα Κινηματογράφου 22945/30-4-2020 29/11-4/12/2021 Πλήρης Συμμόρφωση 15/02/2022- 14/02/2027
39. Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας 23715/11-5-2020 13-18/12/2021 Πλήρης Συμμόρφωση 15/02/2022- 14/02/2027
40. Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας 23392/11-5-2020 28/3-2/4/2022 Πλήρης Συμμόρφωση 09/06/2022- 08/06/2027
41. Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλιλογίας 22889/5-5-2020 11-16/7/2022 Πλήρης Συμμόρφωση  

16/12/2022- 15/12/2027

42. Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού 23547/11-5-2020 12-18/3/2023 Πλήρης Συμμόρφωση   04/05/2023- 03/05/2028
43. Τμήμα Θεολογίας - ΠΠΣ Θεολογίας 23098/8-5-2020 28/2-5/3/2022 Πλήρης Συμμόρφωση   04/05/2023- 03/05/2028
44. Τμήμα Θεολογίας - ΠΠΣ Εισαγωγική Κατεύθυνση Μουσουλμανικών Σπουδών 23099/8-5-2020 6-11/3/2023 Πλήρης Συμμόρφωση   04/05/2023- 03/05/2028