Είστε εδώ

Πιστοποιήσεις

    Υποβολή Επιτόπια Επίσκεψη Αξιολόγηση Διάρκεια Πιστοποίησης Έκθεση
1. Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας ΑΠΘ 24055/18-4-2019 1-5/7/2019 Πλήρης Συμμόρφωση 10/09/2019 -09/09/2023
2. ΤΕΦΑΑ Θεσσαλονίκης 24221/19-4-2019 14-18/10/2019