Είστε εδώ

Πιστοποιήσεις

    Υποβολή Επιτόπια Επίσκεψη Αξιολόγηση Απόφαση Έκθεση Διάρκεια Πιστοποίησης
1. Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας ΑΠΘ 24055/18-4-2019 1-5/7/2019 Πλήρης Συμμόρφωση 10/09/2019 -09/09/2023
2. ΤΕΦΑΑ Θεσσαλονίκης 24221/19-4-2019 14-18/10/2019 Ικανοποιητική Συμμόρφωση

29/05/2020

-28/05/2024

3. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 22506/16-4-2020 7-12/12/2020        
4. Τμήμα Ιατρικής 22695/21-4-2020 7-12/12/2020        
5. Τμήμα Ιατρικής ΞΠΠΣ 7328/27-11-2020 7-12/12/2020 Πλήρης Συμμόρφωση    

11/02/2021-

10/02/2025

6. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών 23083/30-4-2020 14-19/12/2020        
7. Τμήμα Χημικών Μηχανικών 22402/15-4-2020 1-6/2/2021        
8. Τμήμα Γεωπονίας 22488/15-4-2020 1-6/2/2021        
9. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 23645/11-5-2020 8-13/2/2021        
10. Τμήμα Φυσικής 23502/11-5-2020 8-13/2/2021        
11. Τμήμα Μαθηματικών 23508/11-5-2020 15-20/2/2021        
12. Τμήμα Πληροφορικής 23500/8-5-2020 15-20/2/2021        
13. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών 23506/11-5-2020 22-27/2/2021        
14. Τμήμα Βιολογίας 22526/30-4-2020