Είστε εδώ

Α.Π.Θ.

Απογραφικά Δελτία Ημερομηνία    
M1 - Δελτίο Περιγραφής Μαθήματος  
M1 - Δελτίο Περιγραφής Μαθήματος (στη Γαλλική γλώσσα)  
M1 - Δελτίο Περιγραφής Μαθήματος (στη Γερμανική γλώσσα)  
M1 - Δελτίο Περιγραφής Μαθήματος (στην Ιταλική γλώσσα)    
Μ2 - Δελτίο Αποτίμησης Μαθήματος    
Δ2 - Δελτίο Αξιολόγησης Υποδομών    
Δ3 - Δελτίο Διάκρισης 14/1/2019  
Δ3α - Δελτίο Διακριθέντα 14/1/2019  
Δ3β - Δελτίο Αρμόδιου μ. ΔΕΠ 14/1/2019  
       
Ερωτηματολόγια      
Ερωτηματολόγιο Μαθήματος (Νέο) 25/11/2019
Ερωτηματολόγιο Μαθήματος (Νέο) Συμπληρωμένο 22/6/2023  
Ερωτηματολόγιο Μαθήματος 1/3/2017
Ερωτηματολόγιο Διαδικασίας 1/3/2017  
Ερωτηματολόγιο Αποτίμησης Σπουδών (Νέο) 4/4/2023
Ερωτηματολόγιο Αποτίμησης Σπουδών (παράδειγμα)      
       
Βεβαιώσεις      
Βεβαίωση για εξωτερικούς διδάσκοντες v1.0    
Βεβαίωση συμπλήρωσης ερωτηματολογίου αποτίμησης σπουδών (παράδειγμα) 1/3/2017