Είστε εδώ

Ηλεκτρονικός Οδηγός Σπουδών

Στο Σ.Δ.Π. υπάρχει ένας κατάλογος όλων των ενεργών μαθημάτων των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων που προσφέρονται στο Α.Π.Θ. Οι πληροφορίες που υπάρχουν για τα μαθήματα προκύπτουν από τα δεδομένα που καταγράφονται από τις Γραμματείες στο σύστημα των ηλεκτρονικών γραμματειών και αυτές από το ειδικό έντυπο περιγραφής μαθημάτων που συμπληρώνουν μέσω του Σ.Δ.Π. οι διδάσκοντες. Εκτός από την ηλεκτρονική διάθεση του Οδηγού Σπουδών σε κάθε ενδιαφερόμενο μέσω της ιστοσελίδας της ΜΟΔΙΠ, υπάρχει και η δυνατότητα διασύνδεσής του με άλλες ιστοσελίδες, του Ιδρύματος, των Τμημάτων και των μελών του.
 
Ο ηλεκτρονικός οδηγός σπουδών είναι διαθέσιμος μέσω της ιστοσελίδας:
 
[ e-Οδηγός Σπουδών ]
 
Σημείωση: Ο ηλεκτρονικός οδηγός σπουδών περιλαμβάνει τα Προγράμματα Σπουδών που συγχρονίζουν τα δεδομένα τους με την κεντρική βάση δεδομένων φοιτητολογίου του Κ.Η.Δ. Σε αυτόν δεν συμπεριλαμβάνονται τα προγράμματα που αναφέρονται στη σελίδα ‘Μη μηχανογραφημένα Προγράμματα Σπουδών’.