Είστε εδώ

Εκθέσεις Αξιολόγησης

Το Σ.Δ.Π. θα παρέχει τη δυνατότητα διαχείρισης και αναζήτησης των Εκθέσεων Αξιολόγησης. Οι ΟΜ.Ε.Α. θα μπορούν να υποβάλλουν ή και να συντάσσουν μέσω αυτού τις ετήσιες και πλήρεις εκθέσεις τους. Ο έλεγχος των εκθέσεων και η ανατροφοδότηση των ΟΜ.Ε.Α. από τη ΜΟ.ΔΙ.Π. θα γίνεται επίσης μέσω του συστήματος, ενώ οι εσωτερικές και εξωτερικές εκθέσεις των ακαδημαϊκών μονάδων του Ιδρύματος που έχουν υποβληθεί και εγκριθεί από την Α.ΔΙ.Π. θα είναι διαθέσιμες μέσω του συστήματος σε κάθε ενδιαφερόμενο, μέλος του Α.Π.Θ.