Είστε εδώ

ΑΠΘ

Το ΕΣΔΠ του ΑΠΘ πιστοποιήθηκε ως fully compliant από το Συμβούλιο της ΑΔΙΠ στις 10/9/2019 μετά την επίσκεψη των εξωτερικών αξιολογητών στο ΑΠΘ που πραγματοποιήθηκε στο διάστημα 1-3 Ιουλίου 2019.

Απόφαση Πιστοποίησης του Συμβουλίου της ΑΔΙΠ
Accreditation Report for the Internal Quality Assurance System (IQAS)

Για την πιστοποίηση του ΕΣΔΠ συντάχθηκαν και υποβλήθηκαν στην ΑΔΙΠ τα παρακάτω κείμενα.

Πρόταση Πιστοποίησης ΕΣΔΠ ΑΠΘ
ΦΕΚ ΕΣΔΠ ΑΠΘ
Εγχειρίδιο Ποιότητας ΕΣΔΠ-ΑΠΘ
Πολιτική Ποιότητας ΑΠΘ
Στοχοθεσία Ποιότητας ΑΠΘ
Στρατηγικό Σχέδιο 2019-2022
Στρατηγικό Σχέδιο 2019-2022 (επικαιροποίηση 2020)
Στρατηγικό Σχέδιο_Ανάπτυξη νέων ΠΜΣ (επικαιροποίηση 2023)
ΟΠΕΣΠ ΑΠΘ 2015-2016
ΟΠΕΣΠ ΑΠΘ 2016-2017
ΟΠΕΣΠ ΑΠΘ 2017-2018