Είστε εδώ

Παράταση περιόδου ηλεκτρονικής αξιολόγησης

Αγαπητές φοιτήτριες,
Αγαπητοί φοιτητές,

Σας ενημερώνουμε ότι έχει παραταθεί η περίοδος κατά την οποία μπορείτε να αξιολογήσετε τους διδάσκοντες και τα μαθήματά σας.
Τονίζουμε και πάλι ότι με την αξιολόγηση, σας δίνεται η δυνατότητα να συμβάλετε στη βελτίωση του επιπέδου των σπουδών σας και της καθημερινότητάς σας στο ΑΠΘ.

Στο σύνδεσμο Ηλεκτρονική Αξιολόγηση (http://qa.auth.gr/el/dates) της ιστοσελίδας της ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΜΟ.ΔΙ.Π.) (http://qa.auth.gr) μπορείτε να δείτε την περίοδο διεξαγωγής της ηλεκτρονικής αξιολόγησης στη Σχολή/στο Τμήμα σας. Στη συνέχεια, μέσω του συνδέσμου Είσοδος (https://qa.auth.gr/Shibboleth.sso/Login?target=https://qa.auth.gr/route-...), με τη χρήση του πανεπιστημιακού σας λογαριασμού, μπορείτε να αξιολογήσετε τα μαθήματα που παρακολουθείτε σε αυτό το εξάμηνο, καθώς και τους αντίστοιχους διδάσκοντες.

Στο σύνδεσμο Οδηγίες Χρήσης (http://qa.auth.gr/el/manual) θα βρείτε τις απαραίτητες διευκρινίσεις για τη διαδικασία της αξιολόγησης.

Το πρόγραμμα έχει αναπτυχθεί έτσι, ώστε να διασφαλίζεται η ανωνυμία σας και να μην είναι δυνατή η ταυτοποίηση των απαντήσεών σας από κανέναν.

Στο τέλος της αξιολόγησής σας, υπάρχει ακόμη ένα ερωτηματολόγιο σχετικά με τη νέα διαδικασία. Παρακαλούμε θερμά να το απαντήσετε, ώστε να βελτιώνεται συνεχώς η διαδικασία της αξιολόγησης, για τη διασφάλιση της ποιότητας συνολικά στο ΑΠΘ, αλλά και για την οργάνωση των μελλοντικών εκπαιδευτικών στόχων του Πανεπιστημίου μας.

Οι παρατηρήσεις που κάνατε το προηγούμενο εξάμηνο έχουν ληφθεί -κατά το δυνατό- υπόψη.

Ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας και σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία στις προσπάθειές σας.

Η Αντιπρύτανις Ακαδημαϊκών Υποθέσεων & Προσωπικού
Πρόεδρος Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας
Δέσπω Αθ. Λιάλιου,
Καθηγήτρια Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας"