Είστε εδώ

Ημερομηνίες Ηλεκτρονικής Αξιολόγησης Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου 2012-2013

Μήνυμα Προέδρου ΜΟ.ΔΙ.Π. για την Ηλεκτρονική Αξιολόγηση

    Από Έως Παρατηρήσεις
1 Τμήμα Θεολογίας* 8/1/2012 18/1/2013  
2 Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας 10/12/2012 23/12/2012 Παράταση μέχρι τις 15/1
3 Τμήμα Φιλολογίας 8/1/2013 18/1/2013  
4 Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας 10/12/2012 11/1/2013 Παράταση μέχρι τις 15/1
5 Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής - - Αξιολόγηση με άλλον τρόπο
6 Τμήμα Ψυχολογίας - - Αξιολόγηση με άλλον τρόπο
7 Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας* 10/12/2012 23/12/2012 Παράταση μέχρι τις 20/1
8 Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας 10/12/2012 23/12/2012 Παράταση μέχρι τις 15/1
9 Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας 10/1/2013 25/1/2013 Παράταση μέχρι τις 8/2
10 Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας 10/12/2012 23/12/2012 Παράταση μέχρι τις 15/1
11 Τμήμα Μαθηματικών 10/12/2012 23/12/2012 Παράταση μέχρι τις 15/1
12 Τμήμα Φυσικής 10/12/2012 23/12/2012 Παράταση μέχρι τις 15/1
13 Τμήμα Χημείας 10/12/2012 23/12/2012 Παράταση μέχρι τις 19/1
14 Τμήμα Βιολογίας 17/12/2012 23/12/2012 Παράταση μέχρι τις 13/1
15 Τμήμα Γεωλογίας 7/1/2013 21/1/2013  
16 Τμήμα Πληροφορικής 10/12/2012 14/1/2013 Παράταση μέχρι τις 15/1
17 Τμήμα Νομικής 10/12/2012 23/12/2012 Παράταση μέχρι τις 15/1
18 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών* 10/12/2012 23/12/2012 Παράταση μέχρι τις 15/1
19 Τμήμα Πολιτικών Επιστημών - - Αξιολόγηση με άλλον τρόπο
20 Γεωπονική Σχολή - - Αξιολόγηση με άλλον τρόπο
21 Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος 10/12/2012 23/12/2012 Παράταση μέχρι τις 15/1
22 Κτηνιατρική Σχολή 10/12/2012 23/12/2012 Παράταση μέχρι τις 15/1
23 Ιατρική Σχολή 10/12/2012 31/1/2013  
24 Οδοντιατρική Σχολή 13/12/2012 20/12/2012 Παράταση μέχρι τις 15/1
25 Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών* 8/1/2013 18/1/2013  
26 Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 17/12/2012 31/12/2012 Παράταση μέχρι τις 15/1
27 Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών 10/12/2012 23/12/2012 Παράταση μέχρι τις 15/1
28 Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών 10/12/2012 23/12/2012 Παράταση μέχρι τις 15/1
29 Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 10/12/2012 23/12/2012 Παράταση μέχρι τις 15/1
30 Τμήμα Χημικών Μηχανικών 10/12/2012 23/12/2012 Παράταση μέχρι τις 15/1
31 Γενικό Τμήμα - -  
32 Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης (Βέροια) 10/12/2012 23/12/2012 Παράταση μέχρι τις 15/1
33 Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών 10/12/2012 21/12/2012 Παράταση μέχρι τις 15/1
34 Τμήμα Μουσικών Σπουδών 10/12/2012 23/12/2012 Παράταση μέχρι τις 15/1
35 Τμήμα Θεάτρου 10/12/2012 23/12/2012 Παράταση μέχρι τις 15/1
36 Τμήμα Κινηματογράφου 8/1/2013 18/1/2013 Παράταση μέχρι τις 23/1
37 ΠαιδαγωγικόΤμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης - - Αξιολόγηση με άλλον τρόπο
38 Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 10/12/2012 23/12/2012 Παράταση μέχρι τις 15/1
39 Τμήμα Φαρμακευτικής 10/12/2012 23/12/2012 Παράταση μέχρι τις 15/1
40 Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 10/12/2012 23/12/2012 Παράταση μέχρι τις 15/1
41 Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σέρρες) 10/12/2012 21/12/2012 Παράταση μέχρι τις 15/1
42 Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας 10/12/2012 23/12/2012 Παράταση μέχρι τις 15/1

* Διανομή κωδικών από ΔΕΠ