Είστε εδώ

Ημερομηνίες Ηλεκτρονικής Αξιολόγησης Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου 2012-2013

Μήνυμα Προέδρου ΜΟ.ΔΙ.Π. για την Ηλεκτρονική Αξιολόγηση

    Από Έως Παρατηρήσεις
1 Τμήμα Θεολογίας* 13/5/2013 24/5/2013  
2 Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας 13/5/2013 7/6/2013  
3 Τμήμα Φιλολογίας 17/5/2013 31/5/2013  
4 Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας 13/5/2013 31/5/2013  
5 Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής - - Αξιολόγηση με άλλον τρόπο
6 Τμήμα Ψυχολογίας - - Αξιολόγηση με άλλον τρόπο
7 Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας* 20/5/2013 9/6/2013  
8 Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας 6/5/2013 24/5/2013  
9 Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας 20/5/2013 10/6/2013  
10 Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας 13/5/2013 31/5/2013  
11 Τμήμα Μαθηματικών 15/5/2013 3/6/2013  
12 Τμήμα Φυσικής 1/5/2013 30/5/2013  
13 Τμήμα Χημείας 20/5/2013 14/6/2013  
14 Τμήμα Βιολογίας 13/5/2013 26/5/2013 Νέο
15 Τμήμα Γεωλογίας 13/5/2013 9/6/2013  
16 Τμήμα Πληροφορικής 15/5/2013 7/6/2013  
17 Τμήμα Νομικής 13/5/2013 27/5/2013  
18 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών* 13/5/2013 26/5/2013  
19 Τμήμα Πολιτικών Επιστημών - - Αξιολόγηση με άλλον τρόπο
20 Γεωπονική Σχολή - - Αξιολόγηση με άλλον τρόπο
21 Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος 13/5/2013 31/5/2013  
22 Κτηνιατρική Σχολή 2/5/2013 30/6/2013  
23 Ιατρική Σχολή 1/5/2013 30/6/2013  
24 Οδοντιατρική Σχολή 15/5/2013 31/5/2013  
25 Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών* 15/5/2013 31/5/2013  
26 Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 15/5/2013 15/6/2013  
27 Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών 13/5/2013 31/5/2013  
28 Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών 15/5/2013 15/6/2013  
29 Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 25/5/2013 6/6/2013  
30 Τμήμα Χημικών Μηχανικών 13/5/2013 2/6/2013  
31 Γενικό Τμήμα - -  
32 Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης (Βέροια) 20/5/2013 31/5/2013  
33 Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών 15/5/2013 30/5/2013  
34 Τμήμα Μουσικών Σπουδών 20/5/2013 10/6/2013  
35 Τμήμα Θεάτρου 13/5/2013 30/5/2013  
36 Τμήμα Κινηματογράφου 20/5/2013 31/5/2013  
37 ΠαιδαγωγικόΤμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης - - Αξιολόγηση με άλλον τρόπο
38 Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 20/5/2013 31/5/2013  
39 Τμήμα Φαρμακευτικής 13/5/2013 31/5/2013  
40 Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 13/5/2013 31/5/2013  
41 Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σέρρες) 13/5/2013 29/5/2013  
42 Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας 13/5/2013 31/5/2013  

* Διανομή κωδικών από ΔΕΠ