Είστε εδώ

Είσοδος χρηστών

Η είσοδος στο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας γίνεται με τη χρήση του πανεπιστημιακού λογαριασμού, o οποίος χρησιμοποιείται και για την είσοδο στο πανεπιστημιακό e-mail.

Για εισαγωγή στο Σ.Δ.Π. επιλέξτε τη σύνδεση Είσοδος στο πάνω δεξιά τμήμα της σελίδας.

Αν δεν έχετε εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας το πιστοποιητικό του Α.Π.Θ. θα εμφνιστεί ένα μήνυμα προστασίας. Αγνοήστε το μήνυμα για να συνεχίσετε ή εγκαταστήστε το πιστοποιητικό για να μην εμφανιστεί αυτό ξανά.

Θα μεταφερθείτε στη σελίδα πιστοποίησης και εξουσιοδότησης του Α.Π.Θ. Συμπληρώστε τα πεδία Όνομα χρήστη και Κωδικός με αυτά που χρησιμοποιείτε για το πανεπιστημιακό σας e-mail και πατήστε Login.

Μετά από μικρή καθυστέρηση, κατά την πρώτη χρήση, θα μεταφερθείτε στην προσωπική σας σελίδα στο Σ.Δ.Π. όπου εμφανίζεται ό,τι σας αφορά.