Είστε εδώ

Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Μαθημάτων

Επιλέγοντας ένα μάθημα μεταφέρεται στο ερωτηματολόγιο αξιολόγησης του μαθήματος σε δύο βήματα.

Στο πρώτο βήμα ο φοιτητής / η φοιτήτρια πρέπει να επιλέξει τον / την ή τους διδάσκοντες των οποίων τις διαλέξεις έχει παρακολουθήσει. Οι διδάσκοντες που εμφανίζονται είναι εκείνοι που έχουν καταχωρηθεί από τη Γραμματεία του Τμήματος. Επειδή ενδέχεται να μην έχουν δηλωθεί ένας ή περισσότεροι διδάσκοντες δίνεται η επιλογή Άλλος / Άλλη / Άλλοι.

Σε ορισμένα Τμήματα η αξιολόγηση γίνεται με τη χρήση PIN.

Στο επόμενο βήμα εμφανίζεται το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης του μαθήματος. Συγκεκριμένα, εμφανίζονται συμπτηγμένες οι τέσσερις ενότητες του ερωτηματολογίου και η πέμπτη που αφορά τις παρατηρήσεις και τα σχόλια.

Οι ερωτήσεις απαντώνται με κλικ στο αντίστοιχο κυκλάκι. Για να υποβληθεί το ερωτηματολόγιο θα πρέπει να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. 

Οι ερωτήσεις που αφορούν το διδακτικό προσωπικό θα πρέπει να απαντηθούν ξεχωριστά για κάθε έναν από τους διδάσκοντες που έχει επιλέξει ο φοιτητής στο πρώτο βήμα.

Παρέχεται η δυνατότητα κάθε φοιτητής να γράψει σχόλια ή παρατηρήσεις τόσο για το μάθημα όσο και τους διδάσκοντες. Όπως και οι υπόλοιπες απαντήσεις αυτά θα παραμείνουν ανώνυμα και κανένας διδάσκοντας ή οποιοσδήποτε άλλος δε θα μπορέσει να τα ταυτοποιήσει.

Με την υποβολή, αν έχουν συμπληρωθεί όλες οι ερωτήσεις, οι απαντήσεις θα καταχωρηθούν στο σύστημα και ο φοιτητής θα γυρίσει στην προσωπική του σελίδα.

Μετά την υποβολή του ερωτηματολογίου του μαθήματος δεν υπάρχει η δυνατότητα επεξεργασίας του ερωτηματολογίου. 

Παράδειγμα του ερωτηματολογίου αξιολόγησης υπάρχει στα Χρήσιμα Έντυπα στην ιστοσελίδα της ΜΟΔΙΠ.

(https://qa.auth.gr/documents/auth/Course-Quesionnaire.el.pdf)