Είστε εδώ

Εμφάνιση κενής σελίδας μετά την Είσοδο

Μήνυμα λάθους ή ένδειξη: 
Είναι αδύνατη η εμφάνιση των μαθημάτων σας. Το πρόβλημα οφείλεται στο γεγονός ότι στο σύστημα της Γραμματείας δεν είναι καταχωρημένος ο αριθμός Πανεπιστημιακού Μητρώου σας (ΑΠΜ). Παρακαλούμε απευθυνθείτε στη Γραμματεία σας για τις απαραίτητες ενέργειες.
Αιτίες προβλήματος: 
Δεν είναι καταχωρημένο το ΑΠΜ του φοιτητή στο σύστημα της Γραμματείας
Ενέργειες χρήστη: 
Δήλωση του ΑΠΜ του φοιτητή στη Γραμματεία του Τμήματος, στο οποίο ανήκει