Είστε εδώ

Στην καρτέλα Μαθήματα δεν εμφανίζεται κανένα από τα μαθήματα που διδάσκω

Μήνυμα λάθους ή ένδειξη: 
Instructor not Found in Central Database
Αιτίες προβλήματος: 
1. Δεν είναι καταχωρημένο το πανεπιστημιακό email του μέλους ΔΕΠ στο σύστημα της Γραμματείας. 2. Υπάρχει αναντιστοιχία του email με το οποίο πραγματοποιείται το login με το email, το οποίο είναι καταχωρημένο στο σύστημα της Γραμματείας. 3. Δεν είναι συνδεδεμένο το όνομα του μέλους ΔΕΠ με κανένα μάθημα στο σύστημα της Γραμματείας. 4. Δεν είναι συνδεδεμένο το όνομα του μέλους ΔΕΠ με μία Σχολή/ένα Τμήμα στο σύστημα της Γραμματείας.
Ενέργειες χρήστη: 
1. Δήλωση του πανεπιστημιακού email στη Γραμματεία της Σχολής/του Τμήματός σας 2. Δήλωση του πανεπιστημιακού email, το οποίο χρησιμοποιείται για την πιστοποίησή σας από το Κέντρο Λειτουργίας Δικύου, στη Γραμματεία του Τμήματος στο οποίο ο χρήστης ανήκει. 3. Δήλωση στη Γραμματεία της Σχολής/του Τμήματος των μαθημάτων του μέλους ΔΕΠ τα οποία δεν είναι καταχωρημένα