Είστε εδώ

Η κατάσταση των μαθημάτων που εμφανίζεται στη σελίδα μου δεν είναι πλήρης

Αιτίες προβλήματος: 
1. Το μάθημα είναι δηλωμένο ως ανενεργό μάθημα στο σύστημα της Γραμματείας. 2. Δεν έχει γίνει ανάθεση του μαθήματος στο διδάσκοντα από τη Γραμματεία. 3. Κατά την έναρξη νέου ακαδημαϊκού εξαμήνου, δεν εμφανίζονται μαθήματα στη σελίδα του Καθηγητή για το τρέχον εξάμηνο, μέχρι να δημιουργηθούν οι αντίστοιχες τάξεις από τη Γραμματεία.
Ενέργειες χρήστη: 
Το μέλος ΔΕΠ απευθύνεται στη Γραμματεία του Τμήματος.