Είστε εδώ

Μη εμφάνιση μαθημάτων που ανήκουν σε ορισμένα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

Αιτίες προβλήματος: 
Μη ενιαία καταχώρηση των ΜΠΣ στα συστήματα Γραμματείας ορισμένων μονοτμηματικών Σχολών/Τμημάτων, όπου τα ΜΠΣ είναι άλλοτε δηλωμένα ως "Τμήματα", και άλλοτε ως "Προγράμματα Σπουδών".