Είστε εδώ

Στα Στοιχεία μου εμφανίζονται λανθασμένες πληροφορίες, όπως φύλο, όνομα κλπ.

Αιτίες προβλήματος: 
Τα στοιχεία που αφορούν στα μέλη ΔΕΠ είναι λάθος καταχωρημένα στο σύστημα της Γραμματείας
Ενέργειες χρήστη: 
Δήλωση των σωστών στοιχείων στη Γραμματεία της Σχολής/του Τμήματος σας