Είστε εδώ

Δεν έχω πρόσβαση στη σελίδα με τους κωδικούς αξιολόγησης των μαθημάτων (PIN).

Μήνυμα λάθους ή ένδειξη: 
Δεν έχετε δικαίωμα πρόσβασης στη σελίδα.
Αιτίες προβλήματος: 
1. Υπάρχει αναντιστοιχία του email με το οποίο πραγματοποιείται το login με το email, το οποίο είναι καταχωρημένο στο σύστημα της Γραμματείας 2. Σφάλμα στο σύστημα της ΜΟΔΙΠ αναφορικά με τα δικαιώματα πρόσβασης
Ενέργειες χρήστη: 
1. Δήλωση στη Γραμματεία της Σχολής/του Τμήματός σας του email, το οποίο χρησιμοποιείται για την πιστοποίηση σας από το Κέντρο Λειτουργίας Δικτύου. 2. Επικοινωνία με τους διαχειριστές του συστήματος της ΜΟΔΙΠ (qms@auth.gr)