Είστε εδώ

Δεν εμφανίζονται μαθήματα στη σελίδα μου μετά την Είσοδο

Αιτίες προβλήματος: 
1. Δεν έχουν γίνει ακόμα οι δηλώσεις των μαθημάτων από τη Γραμματεία του Τμήματος. 2. Δεν έχουν συγχρονιστεί ακόμα οι δηλώσεις της Γραμματείας με την κεντρική βάση δεδομένων του φοιτητολογίου.
Ενέργειες χρήστη: 
1. Επικοινωνία με τη Γραμματεία του Τμήματος για να επιβεβαίωση των δηλώσεων. 2. Επικοινωνία με το HelpDesk του ΚΗΔ.