Είστε εδώ

Ο κωδικού (PIN) που εισάγω για την αξιολόγηση ενός μαθήματος δεν αναγνωρίζεται.

Αιτίες προβλήματος: 
Ο κωδικός (PIN) που εισάγατε δεν αντιστοιχεί σε εσάς για το συγκεκριμένο μάθημα.
Ενέργειες χρήστη: 
Επικοινωνία με το διδάσκοντα που διένειμε τους κωδικούς.