Είστε εδώ

Στο Δελτίο Περιγραφής Μαθήματος (Μ1), εμφανίζονται λανθασμένα στοιχεία όπως κατεύθυνση, εξάμηνο, μονάδες ECTS κ.α.

Αιτίες προβλήματος: 
Τα στοιχεία που αφορούν στις πληροφορίες του μαθήματος είναι λάθος καταχωρημένα στο σύστημα της Γραμματείας
Ενέργειες χρήστη: 
Επικοινωνήστε με τη Γραμματεία του Τμήματος για δήλωση των σωστών στοιχείων στο φοιτητολόγιο.