Είστε εδώ

Εκδηλώσεις

Οι καταχωρημένες εκδηλώσεις παρουσιάζονται σε πίνακα.

Εμφανίζονται η ημερομηνία της διάκρισης, το τμήμα, ο συνδιοργανωτής, το είδος της εκδήλωσης, ο τίτλος και ο τύπος, ο χώρος διεξαγωγής, ο αριθμός μετεχόντων, ο αρμόδιος της διοργάνωσης και τα στοιχεία επικοινωνίας του.

Για την καταχώρηση μιας νέας εκδήλωσης ο χρήστης επιλέγει «Καταχώρηση Εκδήλωσης».

Εμφανίζεται μια νέα φόρμα στην οποία πρέπει να συμπληρώσει κάποια στοιχεία για την εκδήλωση. Τα πεδία με αστερίσκο πρέπει να συμπληρωθούν υποχρεωτικά.

Συγκεκριμένα, ο χρήστης πρέπει να δηλώσει αν πρόκειται για επιστημονική εκδήλωση ή για εκδήλωση ανοιχτή για το κοινό. Ακόμα ο χρήστης εισάγει τον τίτλο της εκδήλωσης στην ελληνική κα αγγλική γλώσσα, το τμήμα που την οργανώνει και αν πρόκειται για συνδιοργάνωση. Επίσης, εισάγει το είδος της εκδήλωσης στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, την ημερομηνία έναρξης και λήξης, το χώρο διεξαγωγής και τον αριθμό των μετεχόντων. Κατόπιν, συμπληρώνονται τα στοιχεία του αρμόδιου για την εκδήλωση.

Για την υποβολή της φόρμας υπάρχει η δυνατότητα να αποθηκευτούν προσωρινά τα δεδομένα πατώντας «Αποθήκευση» ή να υποβληθούν οριστικά χωρίς περαιτέρω δυνατότητα επεξεργασίας πατώντας «Υποβολή».