Είστε εδώ

Επιλογή Πτυχιακής Εργασίας

Η επιλογή πτυχιακής εργασίας αφορά φοιτητές του 6ου και 8ου εξαμήνου του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμ. Χημείας.

Για την επιλογή της πτυχιακής εργασίας απαιτείται να πληρούνται κάποια κριτήρια. Συγκεκριμένα, οι φοιτητές θα πρέπει:            

να βρίσκονται στο 6ο ή 8ο εξάμηνο

να έχουν επιλέξει κατεύθυνση

να έχουν περάσει μαθήματα κορμού που να αντιστοιχούν σε 90 ή περισσότερα ECTS

να μην έχουν επιλέξει ήδη πτυχιακή εργασία (αν βρίσκονται στο 8ο εξάμηνο)

Για την επιλογή της πτυχιακής εργασίας θα πρέπει να πληρούνται όλα τα παραπάνω κριτήρια. Αν πληρούνται, τότε οι  φοιτητές μπορούν να επιλέξουν έως 4 εργασίες από τις διαθέσιμες εργασίες για τον κάθε φοιτητή. Κάθε εργασία έχει έως 2 ειδικά κριτήρια. Ο φοιτητής θα πρέπει να έχει περάσει αυτά τα ειδικά κριτήρια για να μπορεί να επιλέξει την εργασία.

Η διαδικασία επιλογής πτυχιακής εργασίας γίνεται μέσω του συστήματος της ΜΟΔΙΠ. Οι φοιτητές μπαίνουν στη σελίδα της ΜΟΔΙΠ https://qa.auth.gr/student. Η σελίδα αυτή χρησιμοποιείται και για την ηλεκτρονική αξιολόγηση μαθημάτων και οι φοιτητές κάνουν Είσοδο με το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης του ιδρυματικού τους λογαριασμού.

Μετά την είσοδό τους οι φοιτητές οδηγούνται σε σελίδα όπου εμφανίζεται ενημερωτικό μήνυμα για το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο πρέπει να γίνει επιλογή πτυχιακής εργασίας με σειρά προτίμησης.


 

Επιλέγοντας το  κουμπί «Επιλογή Σειράς Προτίμησης Πτυχιακής Εργασίας» εμφανίζεται η επόμενη σελίδα στην οποία θα γίνει η δήλωση προτίμησης πτυχιακής εργασίας. Το μήνυμα και το κουμπί επιλογής εμφανίζονται μόνο την περίοδο που είναι ενεργή η διαδικασία επιλογής πτυχιακής εργασίας για το Τμ. Χημείας.

Για να είναι δυνατή η επιλογή σειράς προτίμησης πτυχιακής εργασίας θα πρέπει να πληρούνται τα 4 γενικά κριτήρια που προαναφέρθηκαν.


Αν δεν πληρείται ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια τότε στον φοιτητή δεν εμφανίζεται καμία από τις διαθέσιμες εργασίες και δε μπορεί να κάνει δήλωση. Αν πληρούνται όλα τα παραπάνω κριτήρια στους φοιτητές εμφανίζονται μόνο οι διαθέσιμες εργασίες για τις οποίες έχουν περάσει τα ειδικά κριτήρια.

Η στήλη Σκορ δείχνει το σκορ του φοιτητή για κάθε εργασία. Το Top Σκορ δείχνει το Σκορ του φοιτητή με το υψηλότερο σκορ για αυτή την εργασία απ' όσους την έχουν επιλέξει.

Το σκορ του φοιτητή για κάποια εργασία υπολογίζεται από το άθροισμα των ECTS των μαθημάτων που έχει περάσει ο φοιτητής πολλαπλασιασμένα με το συντελεστή 0,25 και των ECTS των μαθημάτων των ειδικών κριτηρίων της εργασίας.

Μετά τις εργασίες εμφανίζεται η φόρμα δήλωσης σειράς προτίμησης.


Μετά την υποβολή ο φοιτητής επιστρέφει στην αρχική σελίδα όπου εμφανίζονται οι επιλεγμένες εργασίες και τα αντίστοιχα σκορ. Ο φοιτητής μπορεί να κάνει όσες υποβολές θέλει μέσα στο χρονικό διάστημα που είναι ενεργή η επιλογή πτυχιακής εργασίας.