Είστε εδώ

Δράση Επιμόρφωσης σε Θέματα Διασφάλισης Ποιότητας για Φοιτητές

Υποβολή Αιτήσεων Συμμετοχήςhttps://eforms.auth.gr/modip/training-students/

Αγαπητή φοιτήτρια και αγαπητέ φοιτητή,

 

H Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σε προσκαλεί να παρακολουθήσεις δράσεις επιμόρφωσης για θέματα Διασφάλισης Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση.

Οι δράσεις επιμόρφωσης  απευθύνονται σε όλες τις φοιτήτριες και όλους τους φοιτητές του ΑΠΘ και θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά μέσω zoom.

Το Πανεπιστήμιό μας δίνει διαχρονικά ιδιαίτερη βαρύτητα στη συνεχή βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού και ερευνητικού του έργου και των υπηρεσιών του. Επίσης επιδιώκει την πολύπλευρη προσωπική ανάπτυξη και τη διεύρυνση των οριζόντων των φοιτητριών και των φοιτητών του. Αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας είναι οι συχνές διακρίσεις σας, καθώς επίσης και η σημαντική απήχηση και η αναγνωρισιμότητα των πτυχίων του ΑΠΘ είτε για περαιτέρω σπουδές είτε για την αγορά εργασίας, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Δήλωσε συμμετοχή στο https://eforms.auth.gr/modip/training-students/.
Μετά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής, θα σου αποσταλεί ο σχετικός σύνδεσμος στο ιδρυματικό σου e-mail.

Η επιμόρφωση θα πραγματοποιηθεί από την εταιρεία «TÜV HELLAS (TÜV NORD)».

Η παρουσίαση και το υποστηρικτικό υλικό θα είναι διαθέσιμα για όλες τις φοιτήτριες και όλους τους φοιτητές του ΑΠΘ στο elearning.auth.gr μετά την ολοκλήρωση της επιμόρφωσης.

 

Πρόγραμμα - Θεματολογία:

ENOTHTA

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ΩΡΕΣ)

ΕΝΑΡΞΗ

ΛΗΞΗ

1

Βασικές Αρχές Μάνατζμεντ & Ποιότητα

03/11/2023

1

10:00

11:00

2

Γενικές Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας

03/11/2023

2

11:00

13:00

3

Γενικές Αρχές Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΧΑΕ) & στα ΑΕΙ

03/11/2023

1

13:00

14:00

4

(Α) Στρατηγικός Σχεδιασμός & Διασφάλιση Ποιότητας – Εργαλεία Διαχείρισης Ποιότητας – Έλεγχος Ποιότητας

03/11/2023

1

14:00

15:00

5

(Β) Στρατηγικός Σχεδιασμός & Διασφάλιση Ποιότητας – Εργαλεία Διαχείρισης Ποιότητας – Έλεγχος Ποιότητας

06/11/2023

1

10:00

11:00

5

Διαδικασίες Ποιότητας - Πιστοποιήσεις

6/11/2023

2

11:00

13:00

6

Ειδικά Θέματα Ποιότητας

06/11/2023

1

13:00

14:00

7

Διασφάλιση Ποιότητας στις Διοικητικές Λειτουργίες – Διοίκηση Έργου – Λοιπά Θέματα Διασφάλισης Ποιότητας

06/11/2023

1

14:00

15:00

Οι συμμετέχοντες/ουσες θα λάβουν Βεβαίωση Παρακολούθησης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείς να επικοινωνείς με τη ΜΟΔΙΠ.
Τηλέφωνα: 2310 996494 

E-mail: modip@auth.gr   
https://qa.auth.gr/