Είστε εδώ

Δράση Επιμόρφωσης σε Θέματα Διασφάλισης Ποιότητας


Υποβολή Αιτήσεων Συμμετοχής: https://eforms.auth.gr/modip/training/

 

Αγαπητές και αγαπητοί Συνάδελφοι,

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης αποσκοπεί -μεταξύ άλλων- στη διασφάλιση και συνεχή βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου του, καθώς και στην αποτελεσματική λειτουργία και απόδοση των υπηρεσιών του.

Όπως σας έχουμε ήδη ενημερώσει, η ΜΟΔΙΠ, στο πλαίσιο του Έργου ΕΣΠΑ με τίτλο "Αναβάθμιση της ποιότητας των ΑΕΙ για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία τους - Υποστήριξη των ΜΟΔΙΠ", θα υλοποιήσει δράση ενημέρωσης και επιμόρφωσης του ανθρώπινου δυναμικού του ΑΠΘ σε θέματα διασφάλισης ποιότητας και των τρόπων εφαρμογής της στις διαφορετικές εκφάνσεις λειτουργίας του, με παράλληλο στόχο και την ενδυνάμωση της κουλτούρας ποιότητας του Ιδρύματος.

Το έντονο ενδιαφέρον που επιδείξατε για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου που σας αποστείλαμε τον Ιανουάριο, μας γεμίζει αισιοδοξία για την εμπέδωση της κουλτούρας ποιότητας στο Πανεπιστήμιό μας.

Η συμμετοχή σας σε αυτόν τον κύκλο εκπαιδεύσεων θα συμβάλει τα μέγιστα στη βελτίωση τόσο της ποιότητας των υπηρεσιών του Πανεπιστημίου μας, όσο και των επιδόσεών του, διατηρώντας και βελτιώνοντας τη θέση του ανάμεσα στα κορυφαία Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας.

Η θεματολογία της δράσης επιμόρφωσης διαμορφώθηκε σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), αλλά -κυρίως- βάσει των απαντήσεών σας στο ερωτηματολόγιο που σας απευθύναμε τον Ιανουάριο 2023, με θέμα «Διερεύνηση αναγκών επιμόρφωσης των μελών του ΑΠΘ σε θέματα διασφάλισης ποιότητας».

Συμμετοχή:

Η δράση επιμόρφωσης απευθύνεται στα μέλη των Οργάνων Διοίκησης του Ιδρύματος, καθώς και σε όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΑΠΘ, διδακτικό, ερευνητικό, επιστημονικό και  διοικητικό προσωπικό, όλων των κατηγοριών, ενώ μέχρι το τέλος του έτους θα πραγματοποιηθεί και δράση επιμόρφωσης για τους φοιτητές.

Η δράση θα υλοποιηθεί σε δύο κύκλους, με διαφορετική θεματολογία. Ο πρώτος κύκλος θα πραγματοποιηθεί την περίοδο Μαΐου–Ιουνίου 2023 και ο δεύτερος την περίοδο Σεπτεμβρίου - Οκτωβρίου 2023
Οι συμμετέχοντες, κατόπιν αίτησής τους, θα λάβουν μέρος σε σύγχρονη, εξ’ αποστάσεως (διαδικτυακή) επιμόρφωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί από έμπειρους εισηγητές της αναδόχου εταιρείας «TÜV HELLAS (TÜV NORD)», μέσω ειδικής πλατφόρμας σύγχρονης εκπαίδευσης (zoom).

Πρόγραμμα - Θεματολογία:

Το πρόγραμμα και η ενδεικτική θεματολογία έχουν ως ακολούθως:

Α' Κύκλος

ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ
1 Βασικές Αρχές Μάνατζμεντ & Ποιότητα 23-5-2023 2 09:00 11:00
2 Γενικές Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας 23-5-2023 2 11:00 13:00
3 Γενικές Αρχές Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΧΑΕ) & στα ΑΕΙ 30-5-2023 4 09:00 13:00
4 Στρατηγικός Σχεδιασμός & Διασφάλιση Ποιότητας – Εργαλεία Διαχείρισης Ποιότητας – Έλεγχος Ποιότητας (A΄ Μέρος) 6-6-2023 4 09:00 13:00
4 Στρατηγικός Σχεδιασμός & Διασφάλιση Ποιότητας – Εργαλεία Διαχείρισης Ποιότητας – Έλεγχος Ποιότητας (Β΄ Μέρος) 13-6-2023 4 09:00 13:00
5 Διαδικασίες Ποιότητας – Πιστοποιήσεις 20-6-2023 4 09:00 13:00

Β' Κύκλος

ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ
6 Ειδικά Θέματα Ποιότητας Θα ορισθεί 4 - -
7 Διασφάλιση Ποιότητας στις Διοικητικές Λειτουργίες – Διοίκηση Έργου – Άλλα Θέματα Θα ορισθεί 4 - -
 
Μετά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής θα σας αποσταλεί ο σύνδεσμος διεξαγωγής της επιμόρφωσης στο zoom.

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 500
 
Μετά το πέρας της επιμόρφωσης θα δοθεί στους συμμετέχοντες βεβαίωση παρακολούθησης.
 
Η παρουσίαση και το υποστηρικτικό υλικό θα αναρτηθούν και θα είναι διαθέσιμα για τα μέλη του ΑΠΘ, μέσω ασύγχρονης εκπαίδευσης, στην υπηρεσία https://elearning.auth.gr
 
Σε περίπτωση που εκδηλωθεί έντονη ζήτηση για κάποια θεματική ενότητα, είτε λόγω μεγάλου ενδιαφέροντος είτε λόγω αδυναμίας συμμετοχής, η ΜΟΔΙΠ θα εξετάσει τη δυνατότητα επανάληψής της.
 
Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι την περίοδο Οκτωβρίου- Νοεμβρίου  2023 θα πραγματοποιηθούν δια ζώσης συναντήσεις με αντικείμενο ειδικά θέματα διασφάλισης ποιότητας στο ΑΠΘ, που θα απευθύνονται σε συγκεκριμένες ομάδες ενδιαφερομένων (όπως π.χ. Μέλη ΟΜΕΑ, Προϊστάμενοι Ακαδημαϊκών και Υπηρεσιακών Μονάδων).
 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τη ΜΟΔΙΠ.
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Χαράλαμπος Θεοδοσιάδης
Τηλέφωνα: 2310 996494   
E-mail: modip@auth.gr   
https://qa.auth.gr/

Ο Πρόεδρος της ΜΟΔΙΠ-ΑΠΘ

Πρύτανης Καθηγητής Δημήτριος Σ. Κωβαίος