Είστε εδώ

Παρουσιάσεις

Η ΜΟΔΙΠ-ΑΠΘ δημιούργησε 4 συνολικές παρουσιάσεις του Ιδρύματος (σε μορφή powerpoint), με επίσημα και επικαιροποιημένα στοιχεία, προκειμένου να τεθούν στη διάθεση των μελών του ΑΠΘ, για χρήση στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Καταβλήθηκε μακρά και σημαντική προσπάθεια για τη συλλογή των στοιχείων και τον έλεγχο της ακρίβειάς τους, καθώς και για την κατά το δυνατόν πιο ολοκληρωμένη και αντιπροσωπευτική -για το περιορισμένο πάντα πλαίσιο μιας παρουσίασης- εικόνα του ΑΠΘ, που αποτελεί το μεγαλύτερο -και ιδιαίτερα περίπλοκο- Πανεπιστήμιο στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με πολυποίκιλες δραστηριότητες και πολυσύνθετα χαρακτηριστικά.

Πρόσβαση σε ολόκληρες τις παρουσιάσεις έχουν ΜΟΝΟ τα μέλη του ΑΠΘ, αφού πραγματοποιήσουν την είσοδό τους στο σύστημα, με τα στοιχεία του πανεπιστημιακού τους λογαριασμού. Οι επισκέπτες μπορούν να δουν μόνο ορισμένες αντιπροσωπευτικές διαφάνειες.

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης [Δείγμα - Ελληνικά]

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης [Δείγμα - Αγγλικά]