Είστε εδώ

Ημερομηνίες Ηλεκτρονικής Αξιολόγησης Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου 2011-2012

Σας ενημερώνουμε ότι έχει παραταθεί η περίοδος κατά την οποία μπορείτε να αξιολογήσετε τους διδάσκοντες και τα μαθήματά σας.

Περισσότερα

    Από Έως Παρατηρήσεις
1 Τμήμα Θεολογίας     Δε συμμετέχει - Αξιολογηση με άλλον τρόπο
2 Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας 1/5/2012 30/6/2012 Δόθηκε παράταση
3 Τμήμα Φιλολογίας 7/5/2012 15/6/2012 Δόθηκε παράταση
4 Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας 2/5/2012 29/5/2012 Δόθηκε παράταση
5 Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής     Αδυναμία συμμετοχής - Αξιολογηση με άλλον τρόπο
6 Τμήμα Ψυχολογίας     Δε συμμετέχει - Αξιολογηση με άλλον τρόπο
7 Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας 2/5/2012 5/6/2012 Δόθηκε παράταση
8 Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας 2/5/2012 31/5/2012 Δόθηκε παράταση
9 Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας 14/5/2012 25/6/2012 Δόθηκε παράταση
10 Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας 2/5/2012 10/6/2012 Δόθηκε παράταση
11 Τμήμα Μαθηματικών 26/4/2012 20/5/2012 Δόθηκε παράταση
12 Τμήμα Φυσικής 2/5/2012 5/6/2012 Δόθηκε παράταση
13 Τμήμα Χημείας 9/5/2012 20/6/2012  
14 Τμήμα Βιολογίας 26/4/2012 3/6/2012 Δόθηκε παράταση
15 Τμήμα Γεωλογίας 25/5/2012 10/6/2012  
16 Τμήμα Πληροφορικής 2/5/2012 8/6/2012 Δόθηκε παράταση
17 Τμήμα Νομικής 1/6/2012 15/6/2012  
18 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών 8/5/2012 25/5/2012 Δόθηκε παράταση
19 Τμήμα Πολιτικών Επιστημών     Δε συμμετέχει - Αξιολογηση με άλλον τρόπο
20 Γεωπονική Σχολή     Αδυναμία συμμετοχής - Αξιολογηση με άλλον τρόπο
21 Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος 23/4/2012 15/6/2012 Δόθηκε παράταση
22 Κτηνιατρική Σχολή 2/5/2012 30/6/2012 Δόθηκε παράταση
23 Ιατρική Σχολή 30/4/2012 30/6/2012 Δόθηκε παράταση
24 Οδοντιατρική Σχολή     Δε συμμετέχει - Αξιολογηση με άλλον τρόπο
25 Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 15/5/2012 29/6/2012 Μικτό σύστημα
26 Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 1/5/2012 30/6/2012 Δόθηκε παράταση
27 Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών 14/5/2012 25/6/2012 Δόθηκε παράταση
28 Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών 1/5/2012 29/6/2012 Δόθηκε παράταση
29 Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 14/5/2012 10/6/2012 Δόθηκε παράταση
30 Τμήμα Χημικών Μηχανικών 2/5/2012 30/6/2012 Δόθηκε παράταση
31 Γενικό Τμήμα     Δεν έχει φοιτητές
32 Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης (Βέροια) 14/5/2012 31/5/2012  
33 Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών 2/5/2012 10/6/2012 Δόθηκε παράταση
34 Τμήμα Μουσικών Σπουδών 21/5/2012 30/6/2012  
35 Τμήμα Θεάτρου 2/5/2012 8/6/2012 Δόθηκε παράταση
36 Τμήμα Κινηματογράφου 7/5/2012 8/6/2012 Δόθηκε παραταση
37 Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 14/5/2012 28/5/2012  
38 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης     Δε συμμετέχει - Αξιολογηση με άλλον τρόπο
39 Τμήμα Φαρμακευτικής 1/5/2012 8/6/2012 Δόθηκε παράταση
40 Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 23/4/2012 3/6/2012 Δόθηκε παράταση
41 Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σέρρες) 18/5/2012 3/6/2012 Δόθηκε παράταση
42 Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας 2/5/2012 10/6/2012 Δόθηκε παράταση