Είστε εδώ

Terms beginning with Α

Όροι που χρησιμοποιούνται στην ιστοσελίδα
Επιλέξτε ένα από τα παραπάνω γράμματα για να εμφανιστούν οι όροι που ξεκινούν με αυτό.

Α

Α.E.I.

Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα

Α.ΔΙ.Π.

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Α.Π.Θ.

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης